AFAD bir yılda 1.6 milyar TL zarar etti

by Haber Fora

Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmekle görevli olan AFAD’ın bütçesinde bir yılda 1 milyar 649 milyon TL zarar ortaya çıktı. Kurumun gelirleri 146.8 milyon TL ile sınırlı kalırken giderleri 1.778 milyar TL’ye ulaştı.
Kurumda çok sayıda mevzuat dışı uygulama yaşandığını bildiren Sayıştay denetçilerinin ilk tespiti, 808 adet taşınır mala ilişkin oldu. Denetçiler, bu 808 taşınır malın kurum kayıtlarında yer almadığını tespit etti.
BirGün’den Hüseyin Şimşek’in Sayıştay denetçileri, toplum yararına programlar ve sosyal çalışma programı kapsamında yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmediği ve bu durumun hesap hatalarına neden olduğunu da raporlarına yazdı.
Sayıştay’ın bir diğer önemli tespiti ise harcama rakamlarına ilişkin oldu. AFAD’ın giderleri ile gelirleri arasında 1.6 milyar TL fark ortaya çıktı. Geçen yıl yapılan 1.778 milyar TL’lik harcamalar arasında, 6.8 milyon TL’lik ‘yolluk’, 54.8 milyon TL’lik hizmet alımı yer aldı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara 1.6 milyon TL ödendi. 21 milyon TL de yurtdışına transfer edildi.
AFAD, geçen yıl 2.5 milyon TL’ye kırtasiye malzemesi, 59 milyon TL’ye çeşitli cari transfer, 19 milyon TL’ye de tüketime yönelik mal ve malzeme alımı harcaması gerçekleştirdi.
AFAD’ın gelir kalemleri arasında yer alan bağış ve yardımlar giderlerin çok altında kaldı. Buna göre, 146 milyon TL’lik gelirin çoğu kamudan aktarıldı. 53 milyon TL’si vergi, 8 milyon TL’si bağış ve özel gelirler, 3.2 milyon TL de kurumlardan bağış olarak geldi.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap