AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan sosyal medya açıklaması

by Haber Fora

Sosyal medya düzenlemesi Meclis’te görüşülmeye başlandı. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kameraların karşısına geçerek sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin sosyal medya sağlayıcılarına hangi yükümlülükleri getirdiğini açıklayan AKP’li Özkan, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi.

Sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirildikten sonra vatandaşların kişi, hak ve özgürlükler, özel hayatın gizliliğinin güvence altına alınacağını söyleyen AKP’li Özkan, “Diğer taraftan tamamen başına buyruk faaliyet gösteren sosyal medyayı planlamış olacağız” dedi.

Özkan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Henüz seçimlerin akabinde olduğu için 10 birleşim gerçekleşti. İkinci yasamada 105, üçüncü yasamada 117 birleşim gerçekleştirmek suretiyle 108 adet kanun teklifini meclis genel kurulunda görüşmek suretiyle yasalaştırmış bulunmaktayız. 53 adet uluslararası sözleşme yine bu üç yasama yılında kabul edilmiş durumdadır. Meclis içtüzüğünde yapılan değişiklik ve 11. kalkınma planının onaylanmasına ilişkin iki adet karar yine onaylanmıştır. 32 bin 14 yazılı soru önergesi verilmiş bunlardan dörtte üçü cevaplandırılmıştır. 3 bin 165 meclis araştırma önergesi verilmiş, 45 meclis araştırma önergesi birleştirilerek genel kurulda görüşülmüş; 6 adet meclis araştırma komisyonu kurulmuştur.

(Hayvan hakları düzenlemesi) Hayvan haklarının korunmasına ilişkin kurulan komisyon raporunu hazırlamış, bu rapor da meclis genel kurulunda görüşülerek tamamlanmıştır.

Yine down sendromlu ve otizmli bireyler ile ailelerinin sorunlarına yönelik kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. ALS, SMA, Emes hastalıkları gibi çaresi belli olmayan hastalıklarla ilgili de sorunların çözümüne ilişkin kurulan komisyon raporunu hazırlamıştır.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere çocuk ölümlerinin araştırılması üzerine kurulan komisyon da raporunu hazırlayarak meclis başkanlığına sevk etmiştir.

Yine AK Parti grubu olarak deprem ve sulak alanlar ve su kaynaklarıyla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergemiz meclis başkanlığına sunulmuştur. Yine TSK’nın ülke dışında görev yapmalarına ilişkin 10 ayrı teskere genel kurulda görüşülerek kabul edilmiş. Yine kamu denetçiliği raporu da bu yasama yılı içerisinde kabul edilmiştir.”

“(Sosyal medya düzenlemesi) Bu düzenleme sosyal medyada veri paylaşımına ilişkin gerçek veya tüzel kişilere sosyal ağ sağlayıcı tanımlaması getirecektir. Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecektir. Bulundurmayanlara hem mali hem de yayın engeli düzenlemesi bu gerekleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına getirmektedir. Kişiler tarafından özel hayatın gizliliği kapsamındaki şikâyetlere 48 saat içinde olumlu veya olumsuz yanıt verme yükümlülüğü getirilmektedir. Erişimin engellemesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı imkanı verilerek, ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenli hale geleceği açıktır. 

Yeni bir hukuk düzeninin oluşması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması için büyük öneme sahiptir. Pek çok ülke bu düzenlemeyi yaptı ve yapıyor. Gelişen teknoloji ile beraber sosyal medyanın hayatımızın büyük bölümünü kaplaması ve verilerin güvenliği ile ilgili alanda ciddi düzenleme gerekmektedir. Petrolün yerini alan düzenlemeden bahsediyoruz. Veri kaynaklarını istedikleri gibi kullanmaları, kişisel verilerin korunmasını tehdit etmektedir. Bir insan hakkı olarak kişisel verilerin korunması bir vatandaşın temel hakkıdır. Sosyal medya araçlarının en çok kullanıldığı ve üretildiği Almanya ve Rusya bu alanda en çok düzenleme yapan ülkelerdendir. Vatandaşın hukukunu korumak için yaptığımız çalışmalar, bizi bu düzenleme yapmaya sevk etmiştir. 

Bu düzenlemeyi de hayata geçirdikten sonra hem vatandaşlarımızın kişi, hak ve özgürlükler, özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeler güvence altına alınacak. Diğer taraftan tamamen başına buyruk faaliyet gösteren sosyal medyayı planlamış olacağız.

(Muhalefet eleştirilerine) Parlamento yakınma yeri değildir. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılarını, Meclis Genel Kurul’da eleştirerek görevimizi yapmış olmayız. Anayasa’da güvence altına alınan kişi hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliği, kişinin maddi manevi dokunulmazlığına ilişkin sosyal medya üzerinden bir müdahale varsa kayıtsız kalmamız mümkün değil. Hangi partiden olursa olsun sosyal medya üzerinden yürütülen bu tür mütecaviz suçların vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olduğunu gördük. Bunlardan yakınıyoruz. 83 milyon yakınıyoruz, ‘gelin gereğini yapayalım’ dediğimiz zaman, ayak sürüyoruz. Sosyal medya üzerinden yürütülen mütecaviz suçların vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu gördük. Bu doğru değil. Yaptığımız düzenleme evrensel değerlere uygundur.”

 
 
 
 
 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap