Altın ithalatında bakanlığa düzenleme yetkisi

by Haber Fora
Altın ithalatında bakanlığa düzenleme yetkisi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle kıymetli madenlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre ilgili kararın kıymetli madenler, taşlar ve eşyaları düzenleyen 7. maddesinde yer alan “Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye’ye ithali ve ihracı serbesttir” cümlesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili olduğu ibaresi eklendi.

Bunun yanında aynı maddeye “Dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir” ifadesi dahil edildi. Yeni düzenlemede bakanlığın işlenmemiş işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin düzenlemeye yetkili olduğu belirtildi.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin bakanlığa düzenleme yetkisi verildi.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap