Anayasa Mahkemesi, CHP’nin yerli yazarlara nakdi destek sağlanmasına yaptığı itirazı reddetti

by Haber Fora

Anayasa Mahkemesi (AYM), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün görevleri kapsamında şartları sağlayan yerli yazarların desteklenmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptal istemini oy çokluğu ile reddetti. 

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, CHP, 9 Mayıs 2019 tarihli Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

CHP bütçede yer almasını istedi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, “Yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla repertuara alınan ve ilk kez sahnelenecek eserler için yazara bir adet eserle sınırlı olmak şartıyla nakdi destek verilebileceğini” öngören hükmünün iptali istendi.

Başvuru dilekçesinde, kanunla düzenlenmesi öngörülen bir konunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlendiği ve bir kamu kurumuna kararnameyle harcama yetkisi verildiğini belirtildi. Dilekçede, böylece bütçe kanununda yer almayan bir gider türünün kararnameyle düzenlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Gerekçede, yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan yerli yazarların ve eserlerin teşvik edilmesi şeklindeki amaç doğrultusunda öngörülen kuralın devleti, sanat eserlerinin ve sanatçının desteklenmesi için gereken tedbirleri almakla yükümlü kılan anayasal hükme aykırı bir yönünün bulunmadığı vurgulandı.

Bir üyeden karşı oy

Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhammed Emin Kuz, kararda karşı oy kullandı. Kuz, karşı oy gerekçesinde incelenen kuralın konu bakımından ve yetki yönünden Anayasa’nın 104. Maddesinin 17. Fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı olduğu ve iptali gerektiğini vurguladı.

 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap