Anayasa profesörü Kemal Gözler: Derece mahkemelerine Anayasa Mahkemesi kararlarına uymama konusunda takdir hakkı veren bir hüküm yoktur

by Haber Fora

Anayasa profesörü Kemal Gözler, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında “ihlal” ve “yeniden yargılama” hükmüne uymayan14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını ” başlıklı yazısında anayasanın ilgili kararlarına atıf yaparak “Ne Anayasada, ne 6216 Sayılı Kanunda derece mahkemelerine Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak konusunda takdir hakkı veren bir hüküm yoktur” dedi. 
Prof. Dr. Kemal Gözler yazısında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 17 Eylül 2020 tarihinde Enis Berberoğlu için hak ihlali kararı verdiğini ve kararının ‘bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmettiğini’ hatırlatarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Ekim 2020 tarihli “Yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığı” kararını eleştirdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının “apaçık bir şekilde hukuka aykırı bir karar” olarak değerlendiren Kemal Gözler şöyle yazdı:
“Anayasamızın 153’üncü maddesinin ilk fıkrasında “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir”; son fıkrasında ise “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar” denmektedir. Aynı hüküm aynen 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 66’ncı maddesinde de vardır.
Keza 6216 sayılı Kanunun 50’nci maddesinde bireysel başvuru kararlarının yerine getirilmesine ilişkin olarak şöyle denmektedir:
“Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. …
Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. … Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir”.
Anayasadaki hüküm açık. 6216 sayılı Kanundaki hüküm apaçık. Hem Anayasamıza (m.153), hem de 6216 sayılı Kanuna (m.50, 66) göre, Anayasa Mahkemesi kararları kesin ve bağlayıcıdır. Yine 6216 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi ihlâl kararı vermişse ve “ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir” diyor (m.50/1). Yine Kanun mahkeme, “yeniden yargılama yapmakla yükümlü”dür diyor (m.50/2). Daha ne desin?
Bundan daha açık nasıl hüküm getirilebilir?”
Yazının tamamı için
 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap