Ar-Ge harcamalarının GSYH’da payı yüzde 1.06’ya çıktı

by Haber Fora

Türkiye genelinde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2019 yılında 7 milyar 420 milyon lira artarak 45 milyar 954 milyon liraya yükseldi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018 yılındaki yüzde 1.03’den, yüzde 1.06’ya yükseldi.Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 64.2 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 29.2 ile yükseköğretim izledi. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6.6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 51.6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.Ar-Ge harcamalarının 2019 yılında yüzde 56.3’ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 29.4 ile genel devlet, yüzde 12.8 ile yükseköğretim, yüzde 1.5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0.02 ile yurt içi diğer kaynaklar izledi.Öğrenim durumuna göre Ar-Ge personelinin yüzde 32.8’inin doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 32.5 ile lisans, yüzde 24.6 ile yüksek lisans, yüzde 5.1 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 5 ile lise ve altı kategorileri izledi.Ar-Ge faaliyeti yürüten imalat sektöründeki girişimler 2019 yılında imalat sektörü tarafından yapılan toplam ihracatın  yüzde 50.5’ini gerçekleştirirken, imalat sektörü toplam üretim değerinin de yüzde 36.6’sını üretti. Bir önceki yıl bu oranlar sırasıyla yüzde 46.1 ve yüzde 36.5 idi.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap