Avukat Figen Çalıkuşu: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir değil iki kere “Külliye inşası yasal değil” dedi

by Haber Fora

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapımına olanak sağladığı belirtilen Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK) kararının hukuka aykırı olduğuna yönelik kararına karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan karar düzeltme istemini geri çevirdi. Kararla ilgili dairenin direnme hakkı olmadığını söyleyen Avukat Figen Çalıkuşu, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir değil iki kere ‘Külliye inşası yasal değil’ dedi” ifadesini kullanarak herkesi açtığı davaya müdahil olmaya çağırdı.

KVKYK, 2014’te sit alanları ile ilgili iki kritik değişikliğe imza attı. Kurul, 16 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 271 sayılı ilke kararında, sit alanlarında eskiden bu yana sürdürülen tarımsal faaliyetlerin durdurulması sonucunu doğuran bir hüküm oluşturdu. Kararda, bu alanlarda “koruma amaçlı imar planı” yapılabileceği belirtildi. Böylece bu planın yapıldığı yerlerde ise tarımsal faaliyetin sürdürülemeyeceği düzenlenmiş oldu.

Kurul, aynı ilke kararında sit alanlarına kamu hizmeti binası yapılabileceğini belirtti. Bu kararın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapımına olanak sağladığı ayrıca, bu ilke kararının sit alanı statüsündeki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde o dönem Başbakanlık olarak planlanan külliyenin yapılmasına zemin oluşturduğu yorumları yapıldı. CHP’li Avukat Figen Çalıkuşu, ilke kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Beştepe Külliyesi’nin inşaatına yasal dayanak yaratmak amacıyla, kanunun açık ve net engeline rağmen, hukuka karşı hileyle ‘Kültür Bakanlığı’nın tarihi sit alanları hakkında, kanunun uygulanmasını düzenleyen 271 sayılı ilke kararına’ yapılan ekleme ve çıkarmaları hukuka uygun bulmadığını hatırlatan Avukat Çalıkuşu, “Elimizde, Külliye’nin inşası için dayanak üretmek adına kanuna aykırı ilke kararı düzenleyerek, eş anlatımla kanunu dolanarak yapılan ilke kararı değişikliğinin geçerli olmadığını saptayan içeriği aynı iki ayrı hüküm var. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı sadece külliyenin inşaatına karşı büyük bir hukuk hoyratlığını engellemedi.

Bundan böyle Sit alanlarına yönelik keyfi müdahalelerin önünü kesti ve Sit alanlarındaki tarımsal faaliyet yapan çileli tarım insanlarının topraklarına keyfi el koyulabilmesine de engel oldu” ifadelerini kullandı. Avuka Çalıkuşu’nun basın açıklaması şöyle:

Geçen hafta sonu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı hakkında kamuoyundaki farklı bilgilendirmelerle ilgili tarafıma gelen yoğun soruların hepsine doyurucu bir yanıt vermek amacıyla bu basın açıklamasını yapıyorum.

Halen geçerli olan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği tarihi sit alanlarında inşaat yasak olmasına karşın, 2014 yılında tarihi sit alanlarının korunması koşullarını düzenleyen 271 sayılı ilke kararına ‘kamu binaları hariç’ eklemesi yapılmış ve bu karara göre de izin alınarak külliye inşaatı tamamlanmış idi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Beştepe Külliyesi’nin inşaatına yasal dayanak yaratmak amacıyla, kanunun açık ve net engeline rağmen, hukuka karşı hileyle ‘Kültür Bakanlığı’nın tarihi sit alanları hakkında, kanunun uygulanmasını düzenleyen 271 sayılı ilke kararına’ yapılan ekleme ve çıkarmaları hukuka uygun bulmadı. Cumhurbaşkanlığı’nın bu karara itirazı hakkında da ayrı ayrı iki davada aynı gün iki ayrı ret kararı verdi.

Bu davalardan bir tanesi benim hem kentim Antalya’nın sit alanlarını hem de tarihi sit alanlarında yaşamını topraktan sağlayan çiftçileri korumak için açtığım ‘tarihi sit alanları içine kamu binası yapılmasını düzenleyen 271 sayılı ilke kararının’ iptali davasıdır.

Diğeri ise Ankara Mimarlar Odası Şubesi’nin aynı istikamet açtığı iptal davasıdır.

Elimizde, Külliye’nin inşası için dayanak üretmek adına kanuna aykırı ilke kararı düzenleyerek, eş anlatımla kanunu dolanarak yapılan ilke kararı değişikliğinin geçerli olmadığını saptayan içeriği aynı iki ayrı hüküm var.
Ben bu davanın gelişmesini T24 ve Halk Tv’de çok detaylı bir biçimde anlattım. Sn. Çiğdem Toker de Sözcü Gazetesi’nde anlamlı bir yorum getirdi. Antalya’daki yerel basın da

http://www.antalyahaberal.com/figen-calikusunun-emsal-teskil-edecek-hukuk-mucadelesi-3138h.htm
https://www.haberimizvar.net/haber-danistay-calikusu-nun-hukuk-savasini-hakli-buldu-16079.html

gelişmeye büyük bir özenle yaklaştı ve geniş yer verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı sadece külliyenin inşaatına karşı büyük bir hukuk hoyratlığını engellemedi. Bundan böyle Sit alanlarına yönelik keyfi müdahalelerin önünü kesti ve Sit alanlarındaki tarımsal faaliyet yapan çileli tarım insanlarının topraklarına keyfi el koyulabilmesine de engel oldu.
Hukuk adına kutlanması gereken bir karardan söz ediyorum.

Hukuk olmayınca devletin söz konusu olamayacağı açıktır, evrensel bir hukuktan yana her türlü çabanın dayanışma içinde yol almasını ve Anayasa’nın ikinci maddesinde anlamını bulan demokratik devletin yeniden inşasına birlikte katkı sağlanmasını temenni ediyorum.

Bu anlamda dileyen herkesi açtığım davaya müdahil olmaya davet ediyorum.

 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap