AYM’den ataması güvenlik soruşturması gerekçesiyle yapılmayan kişi hakkında hak ihlali kararı

by Haber Fora

Anayasa Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan başvurucunun, yazılı ve sözlü aşamaları geçerek Vergi Müfettişliğine atanmaya hak kazanmasına rağmen güvenlik soruşturması gerekçesi ile ataması yapılmayan Rıdvan Batur’un başvurusunda “hak ihlali” kararı verdi.

Resmi Gazete’de vergi müfettişliğine atamaları gerçekleştirilen adaylar arasında yer almadığını gören başvurucu, idareye yaptığı başvuruda bilgi alamadı.

Rıdvan Batur’un işleme karşı İdare Mahkemesinde açtığı davada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen savunmada adı geçen kişi hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasında elde edilen bilgilerin olumsuz olduğu ve “devlet sırrı” niteliğinde bilgiler bulunduğu belirtilerek kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından atamasının yapılmadığı bilgisine yer verildi.

Mahkeme tarafından, devlet sırrı olarak nitelendirilen belgenin iade edilmek şartıyla memur eliyle heyetlerine teslim edilmesini istenirken, mahkeme heyeti, davacı aleyhine karar verdi ve idarenin işlemini iptal etmedi.

Kararda karşı oy

Karşı oy veren üye, belgenin imzasız ve hangi kurumdan alındığının belli olmadığını, ayrıca kişinin akrabaları hakkında yer alan bilgilerin kişinin memur olduğu tarihten önceki döneme ait olduğunu belirterek “Bu kapsamda, hukuken kabul edilebilir bir belge olmadan yapılan işlemin iptali gerektiğini” ifade etti.

Danıştay İkinci Dairesine giden temyiz işlemi de davacı aleyhine sonuçlandı.

Bunun üzerine Rıdvan Batur, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda;

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği hükmüne vardı.

Başvurucunun tazminat talebin reddeden Anayasa Mahkemesi, yargılama giderlerinin başvurucuya ödenmesine ve kararın bir örneğinin de Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap