BDDK swap limitlerini esnetti

by Haber Fora
BDDK swap limitlerini esnetti

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın Vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5, Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10 Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 yerine %30 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap