Prof. Sencer Ayata: En sadık seçmen kitlesinde bile kopuş olan AKP, olgulardan kurgulara geçti

by Haber Fora

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı ‘Kızıl Elma’ videosundan yola çıkarak iktidarın görsel propaganda yolu ile topluma vermek istediği mesajı yorumlayan sosyoloji profesörü Sencer Ayata, AKP’nin zayıfladıkça propagandayı güçlendirdiğini, “olgulardan kurgulara yöneldiğini” söyledi.

Ayata, kendini modern veya geleneksel muhafazakar olarak niteleyen ailelerin AKP’nin en sadık seçmen kitlesi olduğunu hatırlatarak, “Annesi, babası Adalet Kalkınma Partisi’ne oy veren ailelerin çocuklarında kopma var. Ne oluyor da AKP, en sadık seçmenin çocuklarının oylarını tutmakta zorlanıyor? Bu soru çok önemli” dedi. 

Prof. Sencer Ayata, iktidarın dış ve güvenlik politikalarını, yayınlanan videoların altında yatan söylem ve mesajları, ‘yeni ulusal kimlik inşası’ siyasetini, gençliğin laiklik, milliyetçilik ve din ile olan ilişkisini, yoksulluğun sosyolojik yansımalarını Murat Sabuncu’ya yorumladı. 

‘Kızıl Elma’ videosunun bir ‘fetih metaforu’ olduğunu belirten Ayata, AKP’nin milliyetçilik söylemi ile MHP’yi de içine alarak TSK’yı bu söylem ve politikalara doğru çekmeye çalıştığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan ‘Kızıl Elma’ videosunun içeriğine de dikkat çeken Ayata, “‘Haydi yine destan yazalım, bütün dünya duysun’ vurgusu var. Milliyetçilik duygusu ile MHP’yi de içine alan ve bu şekilde de TSK’yı da bu bütünün içine çekmeye çalışan bir devlet ideolojisi yansıtılıyor” dedi. 

Ayata, AKP’nin söylemlerinde ‘aleme düzen getirme’ ve Cumhuriyet ile hesaplaşmanın daha görünür olduğunu belirterek, “Cumhuriyetin bir ulus tanımı vardı ve sembolleri belliydi. Atatürk merkezli hikayeler, reformlar, oy hakkı, alfabenin değiştirilmesi bayramlar vs. Burada dikkat edilmesi gereken şu; siz yeniden bir milli şuur inşa ediyorsanız, bileşenlerin rolü önemli. Burada, Cumhuriyet’in temel özellikleri tamamen geri plana itilirken Osmanlı, askeri zaferler vs. bunlar ön plana çıkarılıyor” diye konuştu. 

Olguların seçmen desteğini iktidarın aleyhine çevirdiğini, kurgularla varolan sorunların üzerinin kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Prof. Ayata, AKP’nin güç alanı olarak kurguladığı dış politikanın “fiyasko” olduğuna da vurgu yaptı.

 

 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap