Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden çıplak arama açıklaması

by Haber Fora

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, çıplak arama konusunda açıklama yaptı.

CTE’den cezaevlerindeki aramalara ilişkin, “Ceza infaz kurumlarında detaylı arama istisnai bir uygulama olup gerek uluslararası örgütlerin kabul ettiği gerekse birçok ülkenin uyguladığı bir tedbir işlemidir. Ülkemizde de mahremiyete ve insan haysiyetine saygı çerçevesinde yukarıda belirtilen sıkı şekil kurallarına uyularak yerine getirilmektedir” açıklaması yapıldı. 

Ceza infaz kurumlarında aramaların, 5275 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 34’üncü maddesi, yine aynı kanunun 83 ve 116’ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan “Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri” hakkında yönetmelikteki hükümler ve Genel Müdürlüğün 12 Haziran 2017 tarihli genel yazısı doğrultusunda yerine getirildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, “hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi halinde detaylı arama yapıldığı” kaydedildi.

 Açıklamada, bunun için şu maddelerin dikkate alındığı ifade edildi:

“Detaylı arama’ mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir”

Açıklamada, detaylı aramada esas amacın gerek ilgilinin gerekse diğer tutuklu ve hükümlülerin can, emniyet ve sağlıklarının korunması olduğu, böylece tutuklu ve hükümlülerin korunması yanında kuruma kesici-delici alet, uyuşturucu gibi yasak madde girişlerinin de önüne geçilmesinin sağlandığı vurgulandı.

Detaylı aramanın, istisnai bir uygulama olduğu, bu tür durumlarda gereklilik, ölçülülük ve orantılılık ilkelerinin esas alındığı belirtilen açıklamada, “Mevzuatta ‘çıplak arama’ olarak belirtilen uygulama, detaylı olarak yapılan bir arama türü olup, hükümlü veya tutuklunun tamamen çıplak kalacak şekilde bir arama yapılması söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, Anayasa Mahkemesince 2013/5545 sayılı bireysel başvuruya istinaden verilen 15 Aralık 2015 tarihli karar ile detaylı arama nedeniyle Anayasa’nın 17’nci maddesinin üçüncü fıkrasının (insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele) ihlal edildiğine ilişkin iddiaların “açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğu” sonucuna varıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“İnfaz rejimi, şeffaflıkla ve hukuka uygun olarak yürütülüyor”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararlarında da bu tür aramalara hangi durumlarda başvurulacağı ve aramaların nasıl yapılacağının belirli şekilde ulusal hukuk tarafından düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği aktarılan açıklamada, bugün İngiltere, Hollanda, İsveç, ABD, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkede ceza infaz kurumlarında detaylı aramaya ilişkin hüküm ve uygulamalar bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca ceza infaz kurumlarında infaz rejiminin, mevzuat ve tarafı olunan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, şeffaflıkla ve hukuka uygun olarak yürütüldüğüne dikkat çekilerek bu kapsamda ceza infaz kurumlarının, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, izleme kurulları, cezaevi savcıları, infaz hakimlikleri ile Adalet Bakanlığı müfettişleri ile kontrolörleri tarafından her zaman habersiz olarak denetlenebildiği ve kurumların uluslararası düzeyde Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), BM İşkenceye Karşı Komite (CAT), İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) tarafından da izlendiği vurgulandı.

“İnfaz uygulamalarımız keyfi ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışıyla yerine getirilmektedir”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap