Daha İyi Yargı Derneği, yargı reformu için 80 öneriden oluşan çalışmayı bakanlığa sundu

by Haber Fora

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uzun zamandır bağımsızlığı ve güvenilirliği tartışma konusu olan yargı konusunda reform hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.

Daha İyi Yargı Derneği ise 8 başlık ve 80 öneriden oluşan bir çalışma hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na sundu.

Dernek, “HSK, Yargıtay ve Danıştay başta olmak üzere yargı organları ile unsurlarının tam şeffaf, tam hesap verir ve liyakat sahibi olmaları sağlanmalı, yargı gücünün tüm organ ve unsurları tam bağımsız, kendi kendini yönetebilir, bağımsızlığını koruyabilir ve unsurlarını geliştirir şekilde güçlendirilmeli” önerilerinde bulundu.

Davaların 3-5 celsede bitirilmesi tavsiye edildi

Daha İyi Yargı Derneği’nin “Gelişmiş Ekonomi, Refah Artışı, İleri Hukuk ve İleri Demokrasi için 8 Başlıkta 80 Öneri” başlığıyla bakanlığa sunduğu tavsiyelerde ülkenin refahını artırmanın hukukun üstünlüğü yoluyla mümkün olduğuna dikkat çekildi. 8 ana başlık altında toplanan önerilerde, mahkemelerin yargılama süreçlerinin daha verimli çalışacak ve kaliteli hizmet üretecek şekilde geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu çerçevede: Milli Uyuşmazlık Veritabanı oluşturulması gerektiği, Adli Hazırlık Mahkemeleri’nin kurulması ve yargı hizmetlerini halkın ayağına götürülerek davaların 3-5 celsede bitirilmesi tavsiye edildi.

Uzman bilirkişi

Dava dosyalarına rapor hazırlayan bilirkişilerin yargılamadaki amaca ve uzmanlıklarına uygun olarak kullanılması gerektiği vurgulanan önerilerde bilirkişilik sisteminin yol açtığı yozlaşmanın yargı sisteminden kopartılıp atılması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay tetkik hâkimlerinin raporları gizli olmamalı

Yargı organlarının tam hesap verirliğinin sağlanmasının gerektiği belirtilen tavsiyelerde, tüm işlem ve kararların yargı denetimine açılması, uzman ve hızlı karar verebilen bir Adalet Yüksek Kurulu’nun kurulması, yargı görevlilerini bu mahkemenin yargılaması istendi. Şeffaflık için Yargıtay tetkik hâkimlerinin raporlarının gizli olmaması gerektiği de kaydedildi.

“Demokrasi ve ekonomi için”

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, hazırladıkları çalışmaya “Ekonomi, hukuk ve demokrasi birbirinden ayrılamaz bir bütündür. İlk önce yargının iyi hizmet verir, verimli, temel hak ve özgürlükleri koruyarak geliştirir, şeffaf ve hesap verir hale getirilmesi gerekir. Yargı böylelikle topluma katma değer üreterek organ, unsur ve hizmetlerine itimadı güçlendirecek, tam bağımsızlığı ve kendi kendini yönetebilir olmayı hak edecektir. Bu yapıldığında bir yandan ekonomik başarımız yükselirken diğer yandan demokrasi seviyemiz çağdaşlarıyla yarışabilir seviyelere gelebilecektir” dedi.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap