Danıştay’dan termik santrale izin çıkmadı

by admin

Tekirdağ Çerkezköy’de yapılması planlanan termik santral ve Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği için Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.Bölgenin tarımsal sit alanı olması gerektiğini belirten davacı avukatlardan Gülşen Tufan, “Planın iptal kararını bekliyoruz” dedi

BirGün’den Gökay Başcan’ın haberine göre,  Çerkezköy’de ‘enerji üretim alanı’ planlanmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre ve Düzeni Plan Değişikli, Kasım 2017’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylandı. Plan değişikliğiyle yapılması planlanan termik santralın çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğunu belirten Tekirdağ Barosu, yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı. Baro ayrıca değişikliğinin, 2009 tarihinde onaylanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile Ergene Havzasındaki kirliliği önlemek için getirilen ilkelere aykırı olduğunu belirtti.

Hukuka uygun olmadığına karar verildi

Baronun itirazı üzerine Danıştay 6. Dairesi bilirkişi atanmasına karar verdi. Bölge için yapılan 1/100.000’lik imar planında yer alan ‘sanayi gelişimini planlarla sınırlandırmak’, ‘tarım ve orman alanlarının başka kullanıma açılmaması’ ilkelerine ters düştüğünü belirten bilirkişiler, kömüre dayalı termik santral planlamasının doğal çevre için konulan mekânsal ilkelere ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Bilirkişi raporuna atıf yapan mahkeme heyeti, Çerkezköy’deki plan değişikliğiyle sanayi ve enerji üretim tesislerinin orman alanı içerisinde dağınık biçimde yayılmasının öngörülmesi şehircilik ve planlama ilkeleri açısından doğru bir yaklaşım olmadığına karar verdi. Santralın ihtiyaç duyduğu soğutma suyunun yeraltı su rezervleri üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken mahkeme heyeti, planın, sanayi tesislerine izin vermeyen Revizyon Çevre Düzeni Planı’nın ilkelerine aykırı olduğuna dikkat çekti.

Tarımsal sit alanı ilan edilmeli

Trakya Barosu adına davacı avukatlardan Gülşen Tufan, “Burada 100 binlik planlarla ilgili kömürlü termik santrallara ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verildi. Büyük plandaki itirazlarımız onaylandı. Ancak koordinat değişiklikleriyle münferit işlemler yapılmak isteniliyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Kömürlü santrallar, Çerkezköy’de doğal kaynaklara ve çevreye zarar veecek bir unsur. Biz burayı tarımsal sit alanı ilan edilmesi için uğraşıyoruz. Enerji kadar, gıda da gerekiyor ve burası tarımsal verimi yüksek bir yer. Bilirkişi raporunda termik santraların çevreye vereceği zarar ve plan değişikliğinin hukuka aykırılığı açıkça tespit edildi. Mahkemenin iptal kararı vermesini bekliyoruz” diye konuştu” ifadelerini kullandı.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap