Diyarbakır Barosu, baro seçimlerini erteleyen İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına karşı iptal davası açtı

by Haber Fora

Hatice KamerBBC Türkçe
Diyarbakır Barosu, 3-4 Ekim’de yapılması planlanan baro seçimlerine yönelik Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu erteleme kararına karşı yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası açtı.
İl Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle “02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (Barolar, tüm oda ve borsalar), birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine” karar vermişti.
Karar sonucu Diyarbakır Barosu Genel Kurulu’nun 3-4 Ekim’de yapılması planlanan toplantısı da 1 Aralık 2020’ye ertelenmişti.
Diyarbakır Barosu Başkan Vekili Aydın Özdemir’in açtığı iptal davası başvurusunda Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararının, sonucu itibarıyla iptale cevaz vermesi gerekçesiyle “işlemin açıkça yasal dayanaktan yoksun olduğunu” belirtti ve yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden hukuka aykırı olması nedenleriyle davalı idarenin cevabını beklemeye gerek kalmaksızın yürütmesinin durdurulmasını ve iptaline karar verilmesini talep etti.
Kanundaki aykırılıklara dikkat çeken Özdemir, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 82. Maddesinde Baroların olağan genel kurul tarihlerinin açıkça belirtildiğinin, Baroların sadece seçimi ve seçim usulü değil, bizzat seçim tarihlerinin de kanunla belirlendiğinin altını çizdi ve ”Kanunla belirlenen seçim tarihi genelge ile değiştirilemez, yeniden belirlenemez” dedi.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap