DSİ, ihale açmamak için işleri küçük parçalara bölüp, firmalara dağıtmış

by Haber Fora

Sayıştay, DSİ bürokratlarının ihale yapmaktan kaçınmak için işleri küçük parçalara ayırarak, ihalesiz olarak firmalara dağıttıklarını tespit etti.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, kurum bürokratlarının yasa gereği Kamu İhale Kanunu’na (KİK) tabi olarak ihale düzenlemeleri gereken inşaat işleriyle mal ve hizmet alımı gibi işleri küçük tutarlara bölüp KİK dışına çıkarıp ihalesiz olarak firmalara verdiklerini tespit etti.
Bunun sonucunda, DSİ bürokratlarının yasada ihale için alt limit olan 90 bin liranın çok daha üzerindeki işleri 90’ar bin liralık tutarlara bölüp şirketlere dağıttıkları ortaya çıktı.
Sayıştay raporunda şöyle dendi: “Konusu Aynı Olan Bazı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kamu İhale Kanunu’nun 22-d Maddesinden Faydalanmak Amacıyla Parçalara Bölünmesi” başlığıyla yer aldı. raporda, KİK’in 22-d maddesinde düzenlenen ‘doğrudan teminin’ belirlenen sınırlı hallerde ve bazı küçük alımlarda başvurulabilecek olan ve ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan karşılanabileceği bir alım usulü olduğu, kanun koyucunun bu yöntemi mümkün olduğunca sınırlı tutmak istediği ifade edildi. Raporda, “Ancak DSİ’de bazı mal ve hizmet alımları ile proje yapımı işlerinin 22-d maddesinden faydalanmak amacıyla parçalara bölündüğü tespit edilmiştir.”
Saydamlık ve kaynakların verimli kullanımı
Raporda şu uyarı ve tespitlere yer verildi: “Kamu idareleri saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar. 6’ncı Bölge Müdürlüğü (Adana) tarafından, aynı il dahilinde ve aynı şubenin sorumluluk sahasında bulunması ve konularının da aynı olması nedeniyle birlikte ihale edilmesi mümkün olan ancak aynı tarihte ve farklı firmalardan temin edilen 3 adet tarım arazilerini sulama projesi yapım işinin, KİK’in 22-d maddesi kapsamında karşılamak amacıyla parçalara bölünmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.”
‘Kamuyu zarara uğratan çok iş var’
Sayıştay’ın hazırladığı 2019 yılı raporunda Devlet Su İşleri’nin (DSİ) ile ilgili çok sayıda kamuyu zarara uğratıcı iş ve işlem tespiti yapılırken, DSİ’nin kendi elemanları ve ekipmanlarıyla yapacağı işleri bile dışarıya ihale ettikleri ifade edildi.
Ayrıca raporda, DSİ’nin yaptığı işlemlerde ortaya çıkan hafriyat ve benzeri malzemelerin önceden belirlenen yerlere dökülmediği, bunun yerine kamulaştırma yapılarak başka yerlere depolandığına dikkat çekilerek, bu nedenle devlete gereksiz yere kamulaştırma masrafı çıkarıldığı gibi tespitlere de yer verildi.
 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap