Ekonomi yönetiminde haftasonu atamaları

by Haber Fora
Ekonomi yönetiminde haftasonu atamaları

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine getirilirken, eski ekonomi bakanı müsteşarı İbrahim Şenel ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına atandı.

Nihat Zeybekçinin atandığı Ekonomi Politikaları Kurulunun görevleri ise şöyle:

Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.

Ekonomik konularda araştırmalar yapmak.

Küresel ve ulusal ekonomi ve kalkınma konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek gerektiğinde araştırmalar yapmak.

Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine, güncelleştirilmesine yönelik politika önerileri oluşturmak.

Gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizleri yapmak.

Bölgesel gelişme alanında ulusal düzeyde genel politikaların ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak.

Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların süreçlerini hızlandırma amacıyla öneriler geliştirmek.

İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik politika önerileri geliştirmek.

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak.

Faizsiz finans sisteminin daha hızlı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirmek.

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek.

Gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak.

Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap