Engelli vatandaşların ve kronik hastaların ilaç temini hakkında alınan tedbirler açıklandı

by Haber Fora

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engelli raporu olan hastalar ve kronik hastaların Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ilaç ve tıbbi malzeme temini hakkında alınan tedbirleri açıkladı.

Alınan tedbirlere göre, engelli vatandaşların süreli engelli sağlık raporlarının geçerlilik süresi ikinci bir duyuruya kadar uzatıldı.

Ayrıca kronik hastalığı bulunan vatandaşların sağlık raporu ile kullandıkları ilaç ve tıbbi malzemeler reçete edilmeksizin eczanelerden temin edilebilecek.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684-010.99/ E.1226 –  19/08/2020
Konu: Engelli Raporları ve Kronik
          Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme
          Temini Hakkında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.06.2020 tarih ve 14500235-403.99-E.1200 sayılı Duyuru

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu bağlamda sağlık raporları konusunda ilgi duyurumuz hakkında yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Bu bağlamda ilgide kayıtlı “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu yazının aşağıda belirtilen ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş olup bu maddeler dışında kalan hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.

1- Kronik hastalığı olan kişilerin 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak tıbbi malzeme ve ilaç raporları yeniden geçerli kabul edilecektir. İlaç ve tıbbi malzemeler raporlarda belirtilen miktar ve dozda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen kriterlere uygun olarak reçete edilmeksizin eczanelerden temin edilebilecektir.

2- 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak “süreli” engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilecektir. Rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemeleri sağlanacaktır.

3- Diğer rapor ve sağlık kurulu işlemleri olağan şekilde sürdürülecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kuruluşları, Devlet/Vakıf Üniversitesi hastaneleri, özel sağlık kuruluşları ve eczanelerde uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan Yardımcısı

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684-010.99/ E.1226 –  19/08/2020
Konu: Engelli Raporları ve Kronik
          Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme
          Temini Hakkında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap