Erdemir, Yıldız Holding’e ait Kümaş’ı satın aldı

by Haber Fora
Erdemir, Yıldız Holding’e ait Kümaş’ı satın aldı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Kümaş Manyezit’in satışı için tarafların anlaştığı ve satış işleminin gerçekleştiği belirtildi.

Erdemir, Yıldız Holding’in girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim Sermayesi ile madencilik ve tuğla üreticisi birimi Kümaş Manyezit’in satışı için bir süredir görüşüyordu.

KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun kararı ile;

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirketimiz tarafından 340 milyon (üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine,

Payların devralınması işlemleri konusunda, Pay Devri Sözleşmesi imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemi yapma, sözleşmeler imzalama, resmi makamlara gerekli başvuruları yapma, vekâletnameler verme konusunda Şirket yöneticilerine yetki verilmesine,

karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap