Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı

by Haber Fora
Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi kamuoyunun merakla beklediği ekonomik reform paketini açıklamak için kameraların karşısına geçti.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şunlar oldu:

Bugün anlamlı bir gün. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl döneminde reform tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu da ekonomik bağımsızlığımızın değişik yapısının açıklanmasına vesile olacak.

Çalışmanın özünde yatırım, üretim, istihdam temelinde büyüme amacı bulunuyor.Reformlarla yerli ve milli bir ekonomi inşa edeceğiz. Türkiye’nin istihsal mücadelesini, istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz.

Ekonomide yeni yol haritasını milletimizle paylaşıyoruz. Yeni yol haritasını tüm paydaşlarla hayata geçireceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına almak için gece gündüz çalışacağız.

Ülkelerin ekonomileri için istikrar ve güven çok önemlidir. Biz Türkiye’yi bu iki temelde büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temeli olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık. Yeni ve sivil bir anayasa ile birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

Türkiye bölgesel ve küresel krizlere rağmen gücünü koruyor. Salgının yıkıcı etkileri sona ermediği gibi dünyada her gün yeni tehditler çıkıyor. 100’ün üzerindeki ülkenin hala aşıya erişememesi dünyadaki adaletsizliği hafızalarımıza nakşediyor.

Türkiye hiçbir vatandaşının mağdur olmaması için devletin tüm imkanlarını seferber etti. Hiçbir insanımızı salgın karşısında çaresiz bırakmadık. Böylelikle salgının ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik tehditlere karşı güçlü bir direnç sergiledik. Türkiye’yi bu kapsamda olumlu ayrıştırmayı başardık.

Salgına rağmen 2020’de yüzde 1,8 büyüdük. G-20 ülkeleri arasında Çin’in ardından büyüyen tek ülke olduk. Özellikle yılın ikinci yarısındaki önlemlerle dünyada büyümeyi başaran ender ülkelerden biri olduk.

Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden atıyoruz. Reform programımızla sorunlara gerçekçi çözümler getiriyoruz.

Türkiye salgın sonrası güçlü, sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyi mutlaka yakalayacaktır. Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak şekilde geliştirilmesi olmazsa olmazımızdır.

Açıklayacağımız reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.

İlk reform alanımız risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturmak olacaktır. Mali disiplin en önemli önceliğimizdir. Hani diyorlar ya finansal istikrar, finansal istikrar diye, finansal istikrarı bir kenara koyun.

Döner sermayeleri gözden geçiriyor ve verimli olmayanları kapatıyoruz, diğerlerini de kademeli olarak meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

Böylece bütçede birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz.

Kamuda taşıt alımı ve temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlama getiriyoruz.

Mahalli idarelerde de mali disiplini güçlendirecek düzenlemeler yapıyoruz. Buradan sağlanan kapasite ile merkezi yönetim üzerindeki yükleri azaltmış olacağız.

Merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal yardım verilerini birleştiriyoruz.

Türkiye’de kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 41 seviyesinde. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 90’a yakın.

Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların, toplam borç stoku içerisindeki payı düşürülecek. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanılacak, TL cinsi senetler kullanılacak.

Ülkemizin risk primini düşürerek borçlanma maliyetlerini aşağı çekecek politikaları tahkim ediyoruz.

Reform paketinde dar gelirli küçük esnafa bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyanname verme yükümlülüğünü kaldırıyoruz.

Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz.

Çifte vergilendirme anlaşmalarını revize ediyoruz.

Vergi denetimde standart ve öngörülebilir modellere geçiyoruz. Mükelleflerimizin uzun süreye yayılan denetimlerden kaynaklanan sıkıntılarını çözüyoruz.

Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Kamu ihalelerine katılacak firmaların niteliklerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunlar kamuoyuna açık olacak.

Stratejik ürünlerde yerliliği artıracak alım garantilerinin önünü açıyoruz. Kamu alımlarına standart getiriyoruz.

Kamu-Özel İşbirliği kanunu çıkarmayı planlıyoruz.

Bu sene için yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e revize ettiğimiz bütçe açığı/GSYH oranına mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız.

Öncelikli gündem maddelerinden birisi de enflasyonla mücadele olacak. Hedefimiz tek haneli ve düşük enflasyona ulaşmaktır. Enflasyondaki yükselişin hem yapısal hem de dönemsel nedenleri var. Ülkeler salgın dolayısıyla gıda stoklarını artırmayı tercih ediyor.

Gıda fiyatları için bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Gıda zincirinin tamamı anlık takip edilipi, raporlanacak. Gıda israfının önüne geçecek düzenlemeler yapıyoruz. Sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirleri daha fazla destekliyoruz.

Hal yasası çalışmalarını da hızla tamamlıyoruz.

Fiyat istikrarı komitesini tesis ediyoruz.

Kamu fiyat artışları gerçekleşen enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapılacak.

Türkiye bankacılık sektörü pek çok ülkeye kıyasla güçlü bir görünüme sahiptir. Bankacılık sektörünün aktif kalitesini iyileştirmek üzere bazı tedbirler alıyoruz. Bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyonun oluşturulmasını teşvik ediyoruz.

Tahsili gecikmiş alacaklara yönelik girişim fonları için mevzuat getirilecek.

Katılım finans sektörünü hızlandıracak yeknesak bir altyapı hazırlıyoruz.

Risk merkezini yeniden yapılandırıyoruz.

Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Troy’u ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz.

Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemeler olacak. Halka arz süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

Yeşil tahvil ihraçlarını teşvik ediyoruz.

Reel sektör tahvil temerrütlerine karşı garanti fonu kuruluyor.

BES’i çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. 18 yaşın altındaki çocuklarımızın sisteme girişinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip ediyoruz.

İlki yapısal cari açığa odaklanmak. İkincisi ihracatı tabana yaymak. Üçüncüsü de sanayide yeşil dönüşümü teşvik etmektir.

İhracatımızın kilogram başına değeri düşük. Yapısal cari açıkla mücadele işte bu yüzden önemli.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

Bunun yanında Cumhurbaşkanlığına bağlı Yazılım ve Donanım Ürünleri Başkanlığı kuruyoruz.

Eximbank’ı yeniden yapılandırıyoruz. Aynı şekilde Kredi Garanti Fonu’nu da katma değeri yükseltecek selektif kredileri destekleyecek şekilde yapılandırıyoruz.

Yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz.

İşkur desteklerinde revizyona gidiyoruz. İlave istihdam finansman desteği artırılacak. İstihdam yaratan işverenler uygun finansmandan yararlanacak.

Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek için iki yeni yapı kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na bağlı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Finansal İstikrar Komitesi adıyla iki yeni yapı oluşturuyoruz.

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir.

TÜİK ilişkili kuruluşa dönüştürülecek.

Yatırım teşvik sisteminde yüksek özsermayeli yatırımlara önem verilecek.

Üç ayda bir reform takip toplantıları gerçekleştirilecek.

– Konuşma anlık olarak güncellenecektir. Konuşmayı Bloomberg HT Youtube sayfası canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap