Eskişehir’deki kızıl geyik avı ihalesine yürütmeyi durdurma kararı

by Haber Fora

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, 18 kızıl geyiğin vurulması için açılan ihale Eskişehir 1.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Eskişehir’de 6 farklı bölgede toplamda 18 geyiğin ölümüne neden olacak ihale için 513 bin lira muhammen bedeli çizilmişti.

Eskişehir 1.İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme son kararını verdi. Mahkeme, birden fazla avlak için müşterek ihaleye çıkılmasının kararlaştırıldığı, ancak hangi avlakta kaç tane kotanın avlattırılacağı yönünde bir açıklama yer almaması, ihale şartnamesinde açıklık ilkesi yönüyle uyarlık bulunmaması, Eskişehir ili sınırları içinde farklı devlet avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonunun özellikleri ile popülasyonun devamı için avlattırılmasının gerekliliğine yönelik yeterli düzeyde somut ve teknik veri bulunmaksızın işlem tesisi cihetine gidildiği, av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu ve olumsuz etkilerinin somut şekilde ortaya konulmadığını öne sürerek kızıl geyik popülasyonunun devamı için ihalenin iptaline karar verdi.

Mahkeme kararında ayrıca Danıştay yolunun açık olduğunu ve 15 günde karara itiraz edilebileceğini ifade etti.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap