Genel İş araştırması: Türkiye’de halk 1 yılda yaklaşık 1500 dolar fakirleşti, yoksul sayısı yüzde 8.4 arttı

by Haber Fora

DİSK Genel-İş Sendikası, “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk” raporu hazırladı. Rapora göre, Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en çok olduğu ülke Türkiye. Halk bir yılda 1500 dolar fakirleşti. Yoksul sayısı son 2 yılda yüzde 8.4 arttı. Dünyada çalışan yoksulluğu yüzde 9’u, Türkiye’de ise yüzde 14.4’ü buldu. Her 10 kişiden 7’si borçlu.

Öte yandan yine rapora göre, yoksulluk riski Türkiye’de diğer ülkelere göre yüksek. Kadınların yoksulluk riski, erkeklerden fazla. Her iki çocuktan biri yoksulluk riski altında.

Raporda, “Yaklaşık 100 milyon insanı aşırı yoksulluğa itmiş olabileceği tahmin edilen Kovid-19 salgınının yaratmış olduğu sosyal ve ekonomik tahribat; insanların yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz etkileyerek, gelir eşitsizliğine ve yoksulluğun derinleşmesine neden oldu. Pandemiden sonra küresel yoksulluğun önlenmesi için gerekli önlemler alınmazsa birçok ülkede yoksulluk ile ilgili ilerlemenin 3 ila 10 yıl geriye gideceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Gini katsayısı

Gelir dağılımı eşitsizliği Gini katsayısı ile ölçülüyor. Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımındaki bozulmayı ifade ediyor. AB ortalamalarında Gini katsayısı oranı 0.307 iken Türkiye’de bu oran Eurostat verilerine göre 0.417.

Gelir dağılımı, kişi başına düşen GSYH, yoksulluk, çalışan yoksulluğu, yoksulluk riski altında olanlar ve borçluluk düzeyinin güncel veriler ışığında değerlendirildiği raporda öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Avrupa Ülkeleri İçinde Gelir Eşitsizliğinin En Fazla Olduğu Ülke Türkiye: Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Gelir dağılımının en adaletli olduğu Avrupa ülkeleri ise Macaristan, Fransa ve Almanya

En Zengin ile En Yoksul Arasındaki Eşitsizlik 8,3 Kata Yükseldi: Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en yoksul yüzde 20’lik kesim ile en zengin yüzde 20’lik kesim arasındaki gelir farkının en fazla olduğu ülke. Eurostat verilerine göre 2019 yılında Türkiye’de en zengin kesim en yoksul kesimden 8,3 kat daha fazla kazandı

Halk 1 Yılda Yaklaşık 1.500 dolar Fakirleşti: Türkiye’de kişi başına Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) son bir yılda bin 434 dolar azaldı. Kişi başına düşen milli gelirin 2019 yılında 9 bin 150 dolar olan ülkemizde bu tutar 2020 yılında 7 bin 715 dolara düştü. AB ortalaması 43,615 dolar iken, gelişen ekonomiler ve gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ortalaması ise 26,025 dolar. Türkiye 7,715 dolar olan kişi başına yıllık milli gelir tutarı ile AB ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.

Türkiye’de Yoksul Sayısı Son 2 Yılda Yüzde 8,4 Arttı: Türkiye’de yoksul sayısı son 2 yılda yüzde 8,4 arttı. 2017 yılında 15 milyon 864 bin kişi olan yoksul sayısı, 2019 yılında 1 milyon 343 kişi daha artarak 17 milyon 207 bin kişiye çıktı. Yoksulluk oranıysa yüzde 21,3’ü buldu.

Dünya’da Çalışan Yoksulluğu % 9’u, Türkiye’de İse %14,4’ü Buldu: ILO Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2020 Raporuna göre; günümüzde 630 milyonu aşkın çalışan, diğer bir deyişle, dünyada çalışan nüfusun beşte biri çalıştığı halde yoksul durumda. Dünya ortalamasına göre yoksulluk oranı yüzde 10 iken, çalışan yoksulluğu yüzde 9. Düşük gelirli ülkelerde çalışan yoksulluğu yüzde 40, düşük-orta gelirli ülkelerde çalışan yoksulluğu yüzde 14, üst orta gelirli ülkelerde çalışan yoksulluğu yüzde 1’e kadar düşmüş durumda.

Salgın Döneminde Çalışan Yoksul Sayısı 7,7 Milyonu Geçti: Türkiye’de 2017 yılında 3 milyon 493 bin çalışan yoksul var iken bu sayı 2019 yılına yarım milyon artarak 3 milyon 999 bin kişiye çıktı. 2019 yılında çalışan yoksulların oranı yüzde 14,4’ü buldu. Çalışan yoksul sayısına, salgın ile birlikte kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan yaklaşık 3 milyon 737 bin 831 kişi de eklendiğinde  bu sayı 7,7 milyondan fazla oldu.

Her 10 Kişiden 7’si Borçlu, Halk Temel İhtiyaçlarını Karşılayamaz Hale Geldi: Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, Türkiye’de yaşayanların yüzde 71’ini borçlu hale getirdi. TÜİK verilerine göre 83 milyon 154 bin 997 kişilik ülke nüfusunun yalnızca yüzde 28,9’unun borcu bulunmazken, yüzde 71,1’i yani 59 milyon 123 bin 203 kişi borçlu durumda. Bu borçlanma konut ve konut masrafları dışında kalan borçlanma.

Yoksulluğun artması, toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasını da kısıtladı. Nüfusun büyük bölümü en temel ihtiyaçlardan olan sağlıklı beslenme, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılayamadı. 2019 yılında nüfusun yüzde 33,6’sı iki günde bir et, tavuk veya balık içeren yemek ihtiyacını karşılayamadı. Yine nüfusun yüzde 29,7’si beklenmedik harcamalarını karşılayamazken yüzde 19,2’si de 2019 yılında ev içinde ısınma ihtiyaçlarını karşılayamadı.

Türkiye’de Yoksulluk Riski Diğer Ülkelere Göre Yüksek: Türkiye’de yoksulluk riski altında yaşayanların oranı her geçen gün artıyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde yoksulluk riskinin en fazla olduğu ülke. Türkiye’de yoksulluk riski içinde olanların oranı, AB ortalamasının iki katı. AB üye ülke ortalamasında toplam yoksulluk riski yüzde 21,4 iken Türkiye’de yüzde 39,8.

Kadınların Yoksulluk Riski, Erkeklerden Fazla: Yoksulluk riski cinsiyete göre incelediğinde tüm ülkeler için kadınların yoksulluk riskinin erkeklerden fazla olduğunu görülüyor. Kadın istihdamının erkeklere göre düşük olması aynı zamanda kadınların yoksulluk riskini de arttırıyor. AB ortalamasına göre kadınların yoksulluk riski yüzde 22,3 iken erkeklerde bu oran yüzde 20,4. Türkiye’de ise kadınların yoksulluk riski yüzde 41, erkeklerin ise yüzde 38,6.

Her 2 Çocuktan Biri Yoksulluk Riski Altında: AB üye ülkelerde çocukların yoksulluk riski oranı 23,4 iken Türkiye’de bu oran iki kat fazla, yüzde 48. Yani Türkiye’de 18 yaşın altında her 2 çocuktan biri yoksulluk riski ile karşı karşıya.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap