Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci kısmı TBMM’de kabul edildi

by Haber Fora

Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin; alkollü içki satışı, özel ve devlet ormanları, şeker piyasası ve tütün ile tütün mamüllerini üretimine ilişkin maddelerinin bulunduğu birinci kısmı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasallaştı.
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, ‘Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşüldü. Teklifin 16 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilerek yasallaştı. Kabul edilen maddelere göre; alkollü içkileri otomatik satış makineleriyle satan, oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın, yayın yoluyla tüketicilere satan, postayla satışını yapanlara 20 binden 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. 
Satış belgeleri iptal edilecek
Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satan veya sunanlar ile 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satanların, bu fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere, 2 yıl süreyle söz konusu belgenin yenisi verilemeyecek.
Özel ormanlara ağaçlandırma teşviki
Özel orman sayılan sahipli arazilerde, ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırmanın teşvik edilmesi hedeflenerek Orman Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Devlet ormanlarındaki bozuk orman alanlarında orman fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek. Ancak saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması halinde izin iptal edilecek. Orman sınırları içinde bu faaliyetleri izinsiz yapanlar veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Özel orman kapsamındaki yerlerde bulunan ağaçlar izinsiz kesilemeyecek. İzinsiz kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin 5 metreküpe kadar olması halinde 500 lira, bu miktarı aşan her bir metreküpü için ilave 100 lira idari para cezası verilecek.
Savunma sanayii tesislerine bedelsiz izin
Orman Kanunu’nda yapılan bir başka düzenleme ile devlet ormanlarında Savunma Sanayii Başkanlığı’nca yapılacak savunma amaçlı tesislerle bunların müştemilatlarına bedelsiz olarak izin verilecek. 
Ayrıca, Adana’nın Karataş ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na şeker piyasasındaki mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik de inceleme, araştırma yetkisi verilecek. Bakanlık, inceleme, araştırma ve denetim görevi kapsamında, her türlü defter, evrak ve belgeleri inceleyebilecek ve suretlerini alabilecek. Yazılı veya sözlü açıklama isteyebilecek. Şeker Kanunu kapsamına giren her türlü mala ilişkin mahallinde inceleme yapabilecek ve tüm teknolojik imkanlardan yararlanabilecek.
Yerli tütün kotası
Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretim ve satışı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde gerçekleştirilecek. Tütün üreticilerinin bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün, sarmalık kıyılmış tütün ve pipoluk tütün kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün en az yüzde 30’unun Türkiye’de üretilen tütün olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 45’e kadar artırabilecek. Bakanlıktan izin almadan makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi fabrikası veya imalathanesi kuran ve işletenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 binden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Belge almayan kişilerden makaron ve yaprak sigara kağıdı alanlara veya bu kişilere makaron ve yaprak sigara kağıdı satanlara, belgesinde belirtilen iş yeri dışında satış yapan toptan veya perakende makaron, yaprak sigara kağıdı satıcılarına, Bakanlıktan satış belgesi almadan makaronun ve yaprak sigara kağıdının toptan veya perakende satışını yapanlara idari para cezaları verilecek. Uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenler ile satanlara; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı satanlara para cezası uygulanacak.
Yerli tütün kullanımının zorunluluğuna aykırı hareket edenlere ise kullanımı zorunlu olan miktar ile fiili kullanım miktarı arasındaki farkın, kullanımı zorunlu olan miktara oranının yüzde 10 ve altında olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 8 lira, yüzde 30 ve altında olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 10 lira, yüzde 30’un üzerinde olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 12 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, mevzuatta tanımlanan amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.
Yüzde 30’luk yerli tütün kullanım zorunluluğu 2022’den başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak. Buna göre; söz konusu oran 2022’de yüzde 17, 2023’te yüzde 21 ve 2024’te yüzde 25 olarak uygulanacak.
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap