İBB, 39 ilçe için ‘deprem kayıp tahmini kitapçıkları’ hazırladı: Yüz binlerce binada orta ve üstü hasar meydana gelecek

by Haber Fora

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 39 ilçe için ayrı ayrı hazırladığı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” İzmir’de meydana gelen depremin ardından yeniden gündeme geldi. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak yüz binlerce binada orta ve üstü hasar meydana geleceği bulgusu yer alıyor. 
İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” hayata geçirildi.
 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, bu Projenin çıktılarını özelleştirdi. İlçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, olası bir depremde ilçe ve mahallelerdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirildi.
 
Kitapçıklarda, ilçelere ait genel bilgiler ile bina, altyapı ve nüfus bilgileri; üretilen analizler ve senaryo depremler neticesinde hesaplanan kuvvetli yer hareketi parametreleri baz alınarak hesaplanan olası hasarlı bina sayısı, olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bunların mekânsal dağılımları; doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar ve geçici barınma ihtiyacı bilgileri yer aldı.
 
39 ilçeye ait kitapçıklar, web sitesi üzerinden tüm kamuoyu ile paylaşıldı. 
 Kitapçığa ulaşmak için

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap