Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimleri Araştırması: Türk halkının büyük kısmı orta veya ileri düzeyde milliyetçi, muhafazakâr ve dindar

by Haber Fora

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi ortaklığında gerçekleştirilen “Türkiye Eğilimleri Araştırması”nın 2020 yılı saha çalışmaları, 11 Kasım – 4 Aralık 2020 tarihleri arasında “Akademetre Araştırma” tarafından gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre; koronavirüs salgını nedeni ile sektörlerde daralma yaşanması Türkiye’deki işsizlik sorununu büyük ölçüde tetiklerken, kur dalgalanmaları ile yükselen hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı yaşayan kişi sayısında artış görülmesine sebep oldu. 

“Türkiye Eğilimleri 2020” araştırmasının sonuçları 7 Ocak 2021 Perşembe günü araştırma ekibinin düzenlediği toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

 Türkiye’nin en önemli sorunları: Koronavirüs salgını ve işsizlik

“Türkiye Eğilimleri” araştırmasının bu yılki sonuçlarına göre Türkiye’nin en önemli sorunu yüzde 23,5’lik oran ile “koronavirüs salgını” oldu. İkinci sorun ise bu yıl da değişmeyerek yüzde 20,7’lik oranla “hayat pahalılığı ve işsizlik” olarak karşımıza çıkarken üçüncü sırada yüzde 12,3 ile “ekonomide yaşanan sorunlar” yer aldı. “Hak ve özgürlüklerin sınırlanması” yüzde 12,3, “terörle mücadele” yüzde 8 ve “mülteciler” yüzde 6’lık oran ile takip etti. 

Türk halkı ekonomik açıdan daha kötü durumda

Araştırma sonuçlarına göre, “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” sorusu karşısında toplumun yüzde 51,8’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 51,1 “kendimi/ailemi geçindiremiyorum” diyerek yanıtladı. “Borçlarımın seviyesinden endişe duyuyorum” diyenlerin oranı yüzde 48,9 oranında gerçekleşirken katılımcıların yüzde 33,4’ü “gelirim aylık tüketim harcamalarımı karşılamaya yeterli”, yüzde 30,5’i “ekonomik olarak daha iyi durumdayım”, yüzde 29,3’ü “mevcut finansal durumumdan memnunum”, yüzde 28,6’sı ise “emekliliğim için yaptığım tasarruf ve yatırım miktarından memnunum” yanıtını verdi. 

Koronavirüs sürecine yönelik değerlendirmeler kapsamında katılımcıların 59,2’si “Covid-19 nedeniyle açıklanan destek paketlerini başarılı bulduğunu” bildirdi. “Belediyelerin aldıkları önlemleri başarılı buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 57,7 olurken; katılımcıların yüzde 57,7’si “hükümetin politikalarını genel olarak başarılı buluyorum”, yüzde 55’i “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere güveniyorum” diyerek cevap verdi. Sürece yönelik başarı değerlendirmelerinde en son sırada ise yüzde 52,7 ile “Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim planlamaları” yer aldı. 

En güvenilen kurum TSK

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının en güvendiği kurumlar sıralamasında ilk üç sırada yine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma ve Polis yer alırken bu yıl ilk kez ölçülen Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de üst sıralardan en güvenilen kurumlar listesine girdi. Listenin son basamaklarında RTÜK, TÜİK, ÖSYM yer alırken en az güvenilen kurum ise bu sene de değişmeyerek yüzde 31,9’luk oran ile medya kuruluşları oldu.

Siyasi kutuplaşma artıyor

Araştırmaya göre Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55,9 ile son dört yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kutuplaşmanın ekseni olarak ise yüzde 42,9 oranı ile laik-dindar ve yüzde 28,6 ile sağ-sol ayrımı öne çıktı. Öte yandan, hükümet politikalarına bakış, ülkenin tercih edilen siyasi sistemi ve demokrasiye destek gibi konulardaki ayrımlar da siyasi kutuplaşmaya işaret etti.

Türkiye toplumu muhafazakâr, milliyetçi ve dindar

Milliyetçilik, dindarlık ve sağ-sol cetveli üzerinden yapılan değerlendirmelerde, Türk halkının büyük kısmının kendisini orta veya ileri düzeyde milliyetçi, muhafazakâr ve dindar olarak tanımladığı görülüyor. Buna karşılık araştırmada 18-20 yaş grubunda olanlar için tüm bu düzlemlerde diğer yaş gruplarına göre daha düşük düzeylerde ölçümler tespit edildi.

Yüzde 38.7 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı bulanların oranı yüzde 38.7 iken, başarısız bulanların oranı ise yüzde 32. Ayrıca bu sisteme katılımcıların yüzde 55.4’ü destek verirken, parlamenter demokrasiye yüzde 44.6’lık destek çıktı. Hükümetin en başarılı politikaları arasında pandemiyle mücadele, genel sağlık sigortaları, ulaşım ve terörle mücadele görülüyor.

Ekonomi, tarım ve şehirleşme ile konut polikaları ise en başarısız politikalar arasında. Bakanlıkların başarı sıralamasında bu yıl koronavirüs salgınında en çok ön plana çıkan Sağlık Bakanlığı yüzde 54 ile ilk sırada yer alıyor. Bu bakanlığı Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı izliyor.

Cumhurbaşkanında en çok aranan özellik: Dürüstlük

İdeal bir Cumhurbaşkanı’nda en çok aranan özellikle ilgili olarak, “Dürüst ve ahlaklı olması” diyenler ve , “halkla iç içe olması” ve “siyaseten tarafsız olması” diyenler ilk sıralarda yer alırken, “İnançlı bir Müslüman olması” diyenler ise son sıralarda yer alıyor.

 

Haber Fora

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap