Marmara Üniversitesi’nden güz döneminde uzaktan öğretim kararı

by Haber Fora

Marmara Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmalarının, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek alınan ve alınacak kararlarda hassasiyetle üzerinde durulan temel ilkenin, üniversite muhitinin sağlık ve güvenliğini gözetmek olduğu belirtildi.

Üniversite tarafından yapılan şöyle: 

“Marmara Üniversitesi olarak 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmaların, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek aldığımız ve alacağımız kararlarda hassasiyetle üzerinde durduğumuz temel ilkemiz üniversite muhitimizin sağlık ve güvenliğini gözetmektir. Karar alırken üzerinde durduğumuz ikinci önemli ilkemiz gerek uzaktan öğretim gerek örgün eğitim-öğretim yoluyla olsun bir kamu hizmeti olarak sunduğumuz yükseköğretim faaliyetlerine öğrencilerimizin eşit ölçüde erişimini sağlamaya çalışmaktır. Nihayet, bir yükseköğretim kurumunun asli fonksiyonu olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin üniversitemiz bünyesinde her şart altında sürdürülebilir olmasını sağlamak diğer iki ilke kadar esas aldığımız bir başka prensiptir.

65.000 öğrenci nüfusuyla ülkemizin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi’nin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inanıyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla yaptığımız anketler, mülakatlar ve çalıştayların sonuçları bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir.

Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce korona virüse karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız.

Eğitim-Öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim usulü ile sürdürülürken üniversitemiz güz döneminde bir ilki gerçekleştirecek ve üniversitemize ait yerleşkelerimiz öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır. Pandemi şartlarına ve sıkı sosyal mesafe kurallarına uymak suretiyle sınırlı sayıda da olsa öğrencimiz yerleşkelerimizde bulunan sosyal imkanlardan ve açık alanlardan faydalanabileceklerdir. Yerleşkelerimizde bulunan misafirhane ve yurtlar uzaktan öğretim ve pandemi sebebiyle konaklamaya kapalı olacaktır.

Marmara Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu/uluslararası öğrencilerimiz diğer tüm öğrencilerimiz gibi üniversitemizin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapacaklardır. Derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacaklardır.

Öğretim elemanlarımızın yerleşkelerimizde araştırmalarını ve bilimsel projelerini sürdürmeleri üniversitemizin en önemli önceliklerindendir. Salgın ne ölçüde olursa olsun üniversitemizde bilimsel araştırma ve projeler kesintiye uğramaksızın devam etmektedir. Bilim insanlarımız birimlerindeki bu faaliyetlerini birim yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak sürdürmesi sağlanacaktır. Akademik personelimiz güz döneminde de akademik çalışmalarını ofis, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda gerçekleştirebileceklerdir.

Üniversitemizin paydaşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elemanı ve öğrenci kulüplerimize yeni şartlarda sosyal sorumluluk projeleri üretebilecekleri dijital ortamlar ve imkanlar sunulmaktadır. Mensup ve öğrencilerimizden üniversitemizin bilişim alt yapısını kullanmak suretiyle geliştirecekleri projeleri gerçekleştirmelerini beklemekteyiz.”

Marmara Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmalarının, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek alınan ve alınacak kararlarda hassasiyetle üzerinde durulan temel ilkenin, üniversite muhitinin sağlık ve güvenliğini gözetmek olduğu belirtildi.

Üniversite tarafından yapılan şöyle: 

“Marmara Üniversitesi olarak 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmaların, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek aldığımız ve alacağımız kararlarda hassasiyetle üzerinde durduğumuz temel ilkemiz üniversite muhitimizin sağlık ve güvenliğini gözetmektir. Karar alırken üzerinde durduğumuz ikinci önemli ilkemiz gerek uzaktan öğretim gerek örgün eğitim-öğretim yoluyla olsun bir kamu hizmeti olarak sunduğumuz yükseköğretim faaliyetlerine öğrencilerimizin eşit ölçüde erişimini sağlamaya çalışmaktır. Nihayet, bir yükseköğretim kurumunun asli fonksiyonu olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin üniversitemiz bünyesinde her şart altında sürdürülebilir olmasını sağlamak diğer iki ilke kadar esas aldığımız bir başka prensiptir.

65.000 öğrenci nüfusuyla ülkemizin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi’nin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inanıyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla yaptığımız anketler, mülakatlar ve çalıştayların sonuçları bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir.

Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce korona virüse karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız.

Eğitim-Öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim usulü ile sürdürülürken üniversitemiz güz döneminde bir ilki gerçekleştirecek ve üniversitemize ait yerleşkelerimiz öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır. Pandemi şartlarına ve sıkı sosyal mesafe kurallarına uymak suretiyle sınırlı sayıda da olsa öğrencimiz yerleşkelerimizde bulunan sosyal imkanlardan ve açık alanlardan faydalanabileceklerdir. Yerleşkelerimizde bulunan misafirhane ve yurtlar uzaktan öğretim ve pandemi sebebiyle konaklamaya kapalı olacaktır.

Marmara Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu/uluslararası öğrencilerimiz diğer tüm öğrencilerimiz gibi üniversitemizin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapacaklardır. Derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacaklardır.

Öğretim elemanlarımızın yerleşkelerimizde araştırmalarını ve bilimsel projelerini sürdürmeleri üniversitemizin en önemli önceliklerindendir. Salgın ne ölçüde olursa olsun üniversitemizde bilimsel araştırma ve projeler kesintiye uğramaksızın devam etmektedir. Bilim insanlarımız birimlerindeki bu faaliyetlerini birim yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak sürdürmesi sağlanacaktır. Akademik personelimiz güz döneminde de akademik çalışmalarını ofis, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda gerçekleştirebileceklerdir.

Üniversitemizin paydaşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elemanı ve öğrenci kulüplerimize yeni şartlarda sosyal sorumluluk projeleri üretebilecekleri dijital ortamlar ve imkanlar sunulmaktadır. Mensup ve öğrencilerimizden üniversitemizin bilişim alt yapısını kullanmak suretiyle geliştirecekleri projeleri gerçekleştirmelerini beklemekteyiz.”

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap