Merkez Bankası faizi sabit tuttu

by Haber Fora
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19 seviyesinde tuttu.

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 19’da sabit tutulacağı yönündeydi.

Karar metninde Nisan ayındaki enflasyon raporunda yer alan tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasında mevcut duruşun korunacağı ifade edildi.

Nisan ayı enflasyon raporunda Merkez Bankası enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10,0 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etmişti.

Ekonomistler Nisan ayı enflasyon raporuna atıf yapan bu mesajın faiz indirimlerinin beklendiği kadar erken olmayacağı yönünde bir mesaj olduğuna dikkat çekti.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi karara ilişkin değerlendirmesinde bu açıklamanın eklenmesinin faiz indirimlerinin beklendiği kadar erken olmayacağı algılamasını güçlendirdiğini vurguladı.

Karar metninde “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.” vurgusu da korundu.

Karar metninde küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi. Metinde bu bölümde “Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

“Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir.” değerlendirmesi yapan TCMB kısıtlamalara bağlı olarak iç talebin bir miktar ivme kaybettiğini, dış talebin ise gücünü koruduğunu belirtti.

Metinde iktisadi faaliyetle ilgili olarak “İmalât sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır.” değerlendirmeleri yapıldı.

Metinde kredilerde ılımlı seyir gözlenmekle birlikte bu gelişmenin kalıcılığının makroekonomik istikrar açısından yakından takip edildiği vurgulandı. TCMB’ye göre parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başladı.

Cari işlemler dengesiyle ilgili olarak ise “Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.” yorumu yapıldı.

Metinde talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

TCMB’ye göre fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecek. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacak.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap