“Pandemi Koşullarında Eğitim” araştırması: Okullar fiziki mesafeyi korumaya uygun değil; düzenli dezenfeksiyon yapmaya kurum bütçesi yetmez

by Haber Fora

Eğitim Sen tarafından yapılan ‘‘Pandemi Koşullarında Eğitim’’ başlıklı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 70’i maske kullanarak ders anlatımı olması halinde ders sürelerinin “20 dakika” ile sınırlandırılması gerektiğini belirtirken; yüzde 71’i kullandıkları tuvaletlerin sayısının ve büyüklüğünün fiziki mesafeyi korumak için yeterli olmadığını belirtti. Okulların fiziki mesafeyi korumaya uygun olmadığını belirten kullanıcılar, okulların bütçesinin de düzenli dezenfeksiyon yapmaya uygun olmadığı görüşünü belirtti.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın ne göre, 2 bin 239 kişinin katıldığı araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle:

-Ankete katılanların yüzde 93.8’i uzaktan eğitimin nitelikli bir şekilde yapılmadığını ifade etmiş. Uzaktan eğitimin nitelikli olduğunu belirtenlerin oranı sadece yüzde 6.2.

-Yüzde 70’i maske kullanarak ders anlatımı olması halinde ders sürelerinin “20 dakika” ile sınırlandırılması gerektiğini belirtmiş. Ders süresinin “30 dakika” olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 28.5.

-Eğitim emekçilerinin yüzde 71’i kullandıkları tuvaletlerin sayısının ve büyüklüğünün fiziki mesafeyi korumak için yeterli olmadığını belirtmiş.

-Katılımcıların yaklaşık yüzde 93’ü, okullarında eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ek personele (öğretmen, yardımcı hizmetli vd.) ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

-Okulunda üçlü eğitim yapılabilmesinin koşullarının olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 80.4.
-Katılımcıların yüzde 61.7’si okulunun ikili eğitim için uygun koşullara sahip olduğunu belirtirken, yüzde 38.3’ü okulunun ikili eğitime uygun olmadığını ifade etmiş.

-Yüzde 90.8’i, Sağlık Bakanlığı’nın okullar için belirlediği ilkelere göre, çalıştıkları okulun yeterli alana sahip olmadığını söylemiş. Yeterli fiziki alana sahip olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 9.

-Okullarda düzenli olarak dezenfekte ve temizlik yapılabilmesi için yeterli bütçe olup olmadığına ilişkin soruya, katılımcıların yüzde 84,4’ü okul bütçesinin yetersiz olduğu yanıtını vermiş.

-Eğitimcilerin yüzde 92.9’una göre, okullardaki sosyal etkinliklerin fiziki mesafe kurallarına ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılması mümkün değil.

-Yüzde 96.4’ü salgın sürerken eğitimin başlatılması halinde, kendisi ve ailesinin sağlığının tehdit altında olacağını düşünüyor.

-Eğitimcilerin yüzde 82.7’si öğretmenler odasında fiziki mesafenin korunacağı yeterli alanın olmadığını belirtmiş.

-Yüzde 88’i çalıştığı okullarda bulunan diğer ortak kullanım alanlarında öğrenciler arasında fiziki mesafenin korunacağı yeterli alanın olmadığını ifade etmiş.

-Yüzde 87’si çalıştığı okulda öğrenci tuvaletlerinin, sayı ve büyüklük açısından fiziki mesafeyi korumak için yeterli olmadığını söylemiş.

-Yüzde 85’i öğrencilerin okula servis ile geldiğini belirtmiş.

-Yüzde 43’ü çalıştığı okulda sınıf mevcudunun 20-30 arası, yüzde 36.4’ü ise 30-40 arası olduğunu söylemiş.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap