Prof. Aydal : Böyle giderse ‘Muz Cumhuriyeti’ olmamız kaçınılmaz

by Haber Fora

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) lağvedilmesiyle Türkiye ekonomisinin plansız ve öngörülemez bir şekilde yönetildiğini, ülkenin geleceğini etkileyecek yatırımlara sadece birkaç kişinin karar verdiğini bu durumun da gelecekte ülkemiz için tamiri zor olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti.

“Bürokratik vesayet bahanesi ile lağvedildi”

1970 yılında Anayasal bir kurum olarak kurulan ve birçok eksiğine rağmen 9 tane beş yıllık plan hazırladığını belirten Aydal, kurumun 2011 yılında, “ bürokratik vesayet” bahane edilerek bir kararname ile lağvedildiğini belirterek, DPT’nin önce,  yeni kurulan Kalkınma Bakanlığı’na bağlandığını, daha sonra da 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü birleştirilerek Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” adı altında sıradan bir daire başkanlığına dönüştürüldüğünü söyledi.

“Planlamalar yüzlerce ehil uzman tarafından yapılırdı”

DPT’nin çalışma yaptığı dönemlerde, planların hazırlanması, ilgili bütün Bakanlık çalışanları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve seçilmiş “kadrolu”, “sözleşmeli kadrolu” DPT uzmanlarından oluşan yüzlerce kişi tarafından yapıldığını aktaran Aydal,  “Cumhurbaşkanlığı Düzeni kurulduktan sonra Devlet, beş yıllık planlar yapmayı bırakmış, bütün yatırımlar için maalesef sınırlı sayıdaki birkaç kişinin ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanının düşünceleri doğrultusunda kararlar vermeye başlamış, ülkenin yetişmiş ehil insanlarının ortak aklı ortadan kaldırılmış, TBMM tamamen devre dışı bırakılmıştır” dedi.

“Ülkemiz, dış ülkelerin borç vesayeti altına sokuldu”

Mesafe alınamayan yüzlerce projenin DPT’siz yılların sonucu olduğunu belirten Aydal, “3 kez temeli atılan ama her nedense bir türlü bitirilemeyen Nükleer Santral yapımı, izini bile göremediğimiz yerli uçak gemi yapımları, motoru yabancı yerli helikopter projeleri, yıllardır yapılamayan yerli otomobil projesi, yolcusu olmayan havalimanı yapımları, gelecek 15-20 yıl torunlarımızın da ödeyeceği, yap-işlet-devret köprüleri, özelleştirme adı altında yok pahasına satılan 171 Devlet kurumu, hesapsız çoğaltılan üniversiteler ve milyonlarca üniversiteli işsiz, satılamayan iki milyon TOKİ binası, hesapsız tarım ve hayvan ithalatları,  çökertilen küçük esnaf ve köylülerimiz, parasını verip teslim alamadığımız F35 uçakları, parasını verip, teslim aldığımız ama kullanamadığımız S400 Füze savunma sistemleri başta olmak üzere günlük karar verilen yüzlerce proje DPT’siz geçen yılların hazin sonuçlarından bazılarıdır. Sonuçta, ülke dış ülkelere borç vesayeti altına sokulmuştur” ifadelerini kullandı.

Inbdependent Türkçe

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap