Prof.Dr. Serkan Yılmaz: Kalabalıklaşan acil servislerde en riskli yerler yeşil alanlar, Covid-19’lular için gri alanlar oluşturulmalı

by Haber Fora

T24 Haber Merkezi

Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Grubu’nun hazırladığı dördüncü ay raporunda, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hastanelerde Covid-19 polikliniklerinin kapatılması nedeniyle hastanelerin acil servislerinin “risk barındıran alanlar” haline geldiği uyarısında bulunuldu.

TTB İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Serkan Yılmaz, raporda yer alan yazısında acil servislerde yeniden kalabalıklar oluştuğunu ve “Covid-19 hastalığı olmadan solunum semptomlarıyla gelen hastalar ile Covid-19 hastalığı olanların aynı alanlarda değerlendirilmek zorunda kalabildiğine” dikkati çekti. Prof.Dr. Yılmaz, acil servislerdeki “yeşil alanların en riskli yerler olduğunu” ifade ederek, bu alanların kapatılmasını önerdi. Prof.Dr.Yılmaz’ın yazısının ana hatları özetle şöyle:

Acil servis başvuruları arttı

1 Haziran sonrasında başlayan normalleşme süreci ile beraber, rutin hastane işleyişine dönüş, elektif cerrahi işlemlerin başlaması, Covid-19 polikliniklerinin kapatılması kararları, salgın ile beraber azalan acil servis başvurularının yeniden artması, Covid-19 olan ve olmayan hasta ayırımının acil servislerde yapılmaya çalışılması ve hastanelerde bu ayrımın yapılabilmesi için her klinikçe kullanılan ortak protokoller bulunmayışı, salgının 4. ayını bitirdiğimiz bu günlerde önümüzde çözülmesi gereken yeni sorunlar olarak durmaktadır.

Hastanelerde bulaştırıcılık riski

Her ne kadar güvenlik ve izolasyon koşulları sağlanmaya çalışılsa da acil servisler ve genel olarak hastaneler, hasta bireylerin sağlıklı bireylerle karşılaştıkları ve bulaştırıcılık açısından risk barındıran alanlar olmaya devam etmektedir. Hastaların acil servisin dışında veya girişinde kurulan ön triyaj alanlarında değerlendirilerek, covid 19 hastalığı ile uyumlu semptomları olan hastalar ile olmayan hastaları farklı girişlerden acil servislere kabul etmek uygulaması devam etmelidir.

Covid-19 olanlarla olmayanlar aynı alanlarda

Covid-19 hastalığı olmadan solunum semptomları ile gelen hastalar Covid-19 hastalığı olan hastalar ile aynı alanlarda değerlendirilmek zorunda kalabilmektedir. Pratik olarak acil serviste mutlak doğru bir izolasyon sağlamak mümkün olmamaktadır. Ülkemiz acil servislerinin pek çoğunda kullanılan Arena tarzı acil servis mimari modelinin tartışmaya açılması faydalı olacaktır.

Acil servislerde kalabalıklar oluştu

Normalleşme adımları ile birlikte rutin hastane işleyişine dönüş, hastanelerde ve acil servislerde pandemi öncesi dönemde yaşanan kalabalıkların yeniden oluşmasına yol açmıştır.

Salgının ilk 3 ayında gerek mevcut kısıtlılıklar gerekse halkın sağduyusu ile elde edilen, uygunsuz hastane ve acil servis başvuru sayısındaki azalma korunmalıdır.

Yeşil alanlar kapatılmalı

Acil Servis yeşil alan başvuruları acil olmayan ve ayaktan poliklinik hizmetine uygun hastalardan oluşmaktadır. Bazı hastanelerde günlük yeşil alan hasta sayıları binlerle ifade edilmektedir. Bu durum yeşil alanda muayene olabilmek için uzun bekleme süreleri ve bekleme alanlarında kalabalığa yol açmaktadır. Salgın süresince acil servislerin bulaş açısından en riskli alanları olan yeşil alanların kapatılması en uygun çözüm olacaktır.

Covid-19 polikliniklerinin kapatılması yanlış

Normalleşme süreci ile birlikte bazı hastanelerde Covid-19 polikliniklerinin kapatılarak bu hizmetlerin acil servis üzerinden yürütülmeye çalışılması bir diğer önemli sorundur. Pandemi süresince hastanelerde doğru bir uygulama olarak oluşturulan Covid Poliklinikleri, acil servis ve hastane dışında konuşlandırılmış ve şüpheli hastaların hastanede diğer hastalar ve çalışanlar ile mümkün olduğunca daha az karşılaşması sağlanmıştır.

 Gri odalar oluşturulmalı

Covid-19 şüphesinin devam ettiği ancak hastaneye yatışı veya müdahalesi gereken diğeracil durumlarda  hastanın acil serviste bekletilmesi yerine hastanelerde veya ilgili servislerde oluşturulacak gri odalar/servislerde takip ve tedavisinde aksama olmaksızın yatırılması ve bu hastaların bakımı için tüm çalışanların etkin iş birliği uygun olacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimlerinin bu zorlu süreçte, öznel koşullara ve farklı dinamiklere sahip acil servislerde acil sağlık hizmetleri sunumunun aksamaması ve pandemi ile ilgili sorunların çözümü için çalışanlar ile etkin iş birliği içerisinde olmaları son derece önemlidir.

Danışma hatları yeniden yapılandırılmalı       

184 Covid danışma hatları ve Aile Hekimlerinin danışman rolleri sayesinde birçok kişi sağlık sorunları hakkında bilgi almış ve yönlendirilmiştir. 184 danışma hatlarının fonksiyonları yeniden yapılandırılarak tüm hastalar için hastaneye gelmeden önce başvurulacak bir teletıp ve danışma hattına çevrilebilir. Gerekli durumlarda hasta Aile Hekimine veya endikasyon dahilinde 182 merkezi hekim randevu sistemine entegre biçimde hastanelerin randevu sistemine yönlendirilerek uygunsuz hastane ve acil servis başvuruları azaltılamaya çalışılabilir.

TIKLAYIN |

TIKLAYIN |

TIKLAYIN |

 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap