Resmi Gazete’de bugün (03.11.2020)

by Haber Fora
Resmi Gazete'de bugün (03.11.2020)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2016/7302 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/23696 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap