Resmi Gazete’de bugün (05.01.2021)

by Haber Fora
Resmi Gazete'de bugün (05.01.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Atlas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2020 Tarihli ve 2017/33627 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap