Resmi Gazete’de bugün (09.02.2021)

by Haber Fora
Resmi Gazete'de bugün (09.02.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2020 Tarihli ve E: 2020/51, K: 2020/73 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/5 (Değişik İşler), K: 2021/1 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap