Resmi Gazete’de bugün (16.02.2021)

by Haber Fora
Resmi Gazete'de bugün (16.02.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
–– Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/1)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/2/2021 Tarihli ve 10023 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2017/37573 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2020/13908 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap