Sayıştay Merkez Bankası’nın 30 milyonluk sağlık sigortası harcamasını mevzuata aykırı buldu

by Haber Fora

Merkez Bankası’nın personel ve yakınlarının sağlık harcamaları için özel bir sigorta şirketiyle yaklaşık 30 milyon TL’ye anlaşması Sayıştay tarafından mevzuata aykırı ödeme olarak nitelendirildi.

, Merkez Bankası 1 Şubat 2018’de özel sigorta şirketiyle 29 milyon 422 bin 470 lira karşılığında anlaştı. Personel ve ailelerinin özel sağlık sigortasını karşılaması için yapılan anlaşma Sayıştay’ın Merkez Bankası 2018 Denetim Raporu’na takıldı.

Sayıştay, bankanın zaten SGK primi ödediğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bütçesinden SGK’ya Genel Sağlık Sigortası primi ödenmesine rağmen, TCMB personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için, 2018 yılı TCMB bütçesinin 4’üncü faslında bulunan Sağlık Giderleri için konulan ödenekten karşılanmak üzere, dış kaynak temini yöntemiyle özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan sözleşme kapsamında 29 milyon 422 bin 470 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği görülmüştür” dedi.

Özerklik vurgusu

Merkez Bankası tarafından Sayıştay’a gönderilen yanıtta ise bankanın özerk yapısı vurgulanarak, “Bankanın kendisine has bağımsız statüye sahip olduğu, personelin hak, yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleme yetkisinin Banka Meclisi’ne ait bulunduğu, SGK Kanunu’nun da bu durumu hükümsüz kılmasının mümkün olmadığı, bu kapsamda mensuplarının sağlık hizmetlerine ilişkin haklarını kendi içinde düzenleyebileceği” ifadelerine yer verildi.

 

 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap