Sayıştay raporu: Devletin borçlanma gereği 2019’da yüzde 32 arttı, 125 milyar TL’yi aştı

by Haber Fora

Sayıştay’ın raporuna göre, devletin 2019’da borçlanma gereği bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 125 milyar TL’yi aştı.
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün göre, Sayıştay 2019 Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu’nda göre devletin artışın nedenini “bütçe içi kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörü dengesindeki negatif yönlü değişim” olarak niteledi.
Devlet, brüt faaliyet dengesini sağlamada da bir önceki yıla oranla 2019’da yüzde 68.5’lik bir düşüş gerçekleşti. Genel yönetim faaliyet tablosunda yer alan gelirler 1.3 katrilyon TL, giderler ise 1.5 katrilyon TL oldu. Gelirler 2018’e oranla yüzde 15 artış gösterirken, giderler yüzde 22, harcamalar ise yüzde 17 arttı.
Devlet üç yıldır daha fazla borçlanıyor
Öte yandan 2017-2018 döneminde brüt faaliyet dengesi yüzde 133.72 artış göstererek 55 milyar 571 milyon TL fazla verdi. 2019’da ise yüzde 68.55’lik bir düşüşle 17 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşti.
Üç yıldır borçlanma gereğinde artış yaşandı. 2019’da net borçlanma gereği yüzde 32 bir artış göstererek 125 milyar 30 milyon TL oldu. Net borçlanma gereğindeki artış, brüt faaliyet dengesinde olduğu gibi, bütçe içi kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörü dengesindeki negatif yönlü değişimden kaynaklandı.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap