Ticaret Bakanlığı’ndan yerli ürün teşviki

by Haber Fora
Ticaret Bakanlığı'ndan yerli ürün teşviki

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakanlık “yerli üretimin desteklenmesi” için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin yerel değerlerinin ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanınırlığının artırılması, bu ürünlerin markalaşmasının sağlanması ve piyasada daha fazla pazar payına sahip olması ile bu ürünleri üreten küçük yerel üreticilerin pazara girişinin kolaylaştırılması hedefleniyor ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Düzenlemeler gereği, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde 1’inin, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılması gerekiyor.

Bakanlık, halihazırda coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere yönelik mevzuatın uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasına ilişkin mevzuat çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, yüzde 1’lik raf alanının tamamının coğrafi işaretli ürünlere ve yöresel ürünlere ayrılması ile raf tahsisi yapılacak coğrafi işaretli ürünler için mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi şartının kaldırılmasının yanı sıra Bakanlığa, perakende işletmelerde coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılacak raf alanını belirli bir orana kadar artırma yetkisi kullanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Yerli ürünlere yönelik farkındalık çalışmaları yürütülüyor

Öte yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması ve bu ürünlerin tüketiminin özendirilmesi amacıyla perakende olarak satışa arz edilen mal veya hizmetlere ilişkin fiyat etiketlerinde bulunması gerekli unsurlar arasına “Yerli Üretim” logosu da eklenmişti. Bu logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı kullanımına karşı idari yaptırımlar devreye alındı. Buna göre, fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için idari para cezası uygulanırken, tanıtımlarda logoyu haksız ve yersiz kullananlar hakkında Reklam Kurulu tarafından, reklamın yayınlandığı mecraya idari para cezası uygulamaları gerçekleştirildi.

Mevcut düzenlemelere ilaveten, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması ile yerli ürün tercih eden tüketicilerin oranı, tercih etme ve etmeme nedenleri saptandı. Gelecek dönemlerde her yıl tekrarlanması planlanan bu araştırmayla tüketimde yerli üretim ürünlerin tercih edilebilirliği izlenmeye devam edilecek ve sonuçlar doğrultusunda bilinçlendirme çalışmaları sürdürülecek.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap