TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı: Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir

by Haber Fora

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, grip salgınının kapıda olduğunu Sağlık Bakanlığı’nı gerekli hazırlıkların yapılması yönünde uyardıklarını belirterek, “Yalnız hekimlerin değil, halk sağlığının da temel alındığı bir hattı kurmaya çaba göstermişiz. Sağlık Bakanına yeniden sorduk: “Kaç doz aşı temin ettiniz ve DSÖ kriterlerine göre yaşı 6 ay üzeri olan her birey aşılanabilecek mi? Bir diğer önemli soru da şudur: Neden Türkiye kendi aşısını üretememektedir? Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun vazgeçilmezlerindendir. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır.” diye yazdı.
Şebnem Korur Fincancı, Evrensel gazetesine kalem aldığı “Tabip odaları ne yapar?” başlıklı yazısını, “Dünya Sağlık Örgütünün söylemiyle “Riski olsun olmasın yaşı 6 ay üzerinde olan her yurttaşımıza aşı” temin edilmelidir. Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir.En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır.Güney Yarıkürede grip salgınının görece hafif geçirilmesinde maske takmanın etkisi tartışılırken, toplumda nitelikli maskenin ücretsiz temin edilmesi de devletin yükümlülüğüdür.Ne yaptığımızı anlatabildiğimi umuyorum.” ifadeleriyle noktaladı.
Yazının için tıklayın…

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap