TTB’den Edizer açıklaması: Görevden almak yetmez, soruşturma açılmalı

by Haber Fora

Türk Tabipleri Birliği (TTB), erkeklere ‘boşanmak yerine ikinci eş alın’ çağrısında bulunan Dr. Ali Edizer’in görevine son verilmesinin yeterli olmadığını, kendisine soruşturma açılmasının gerektiğini söyledi.
Sosyal medya hesaplarından erkeklere boşanma yerine ikinci eş alma çağrısı yapan ve tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Dr. Ali Edizer’e ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir açıklama yaptı. 
Görevine son verilmiş olmasının yetmeyeceğini ifade eden TTB, Edizer hakkında acilen cinsiyet ayrımcılığı yapmak ve eşitlik ilkesine aykırı davranmaktan soruşturma açılması gerektiğini belirtti.
“Yaptığı açıklamada görülmektedir ki Ali Edizer kadın ve erkeği eşit hakları olan yurttaşlar olarak görmemekte ve erkeğin hak sahibi olduğu kadınların erkeğe bağımlı olarak erkeklerin belirlediği ilişkiler içinde yaşaması gerektiğini düşünmektedir. Bu düşüncelerin hayata geçirilmesi için çağrı yapmaktadır. Toplumsal ilişkileri cinsiyetlerin eşitliğini kabul ederek kuran ve sürdüren ülkemizde bu anlayış ve çaba içerisinde bir insanın kamusal bir hizmet alanında çalışması ve yönetici olarak bulunması kabul edilemez. Bizler bu durumun münferit olmadığını biliyoruz. Cinsiyet eşitliğinin, İstanbul Sözleşmesi’nin her gün tartışma konusu yapıldığı, erkeği güçlendiren kadını öldüren politikaları reddediyoruz ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz” denen açıklama, şöyle devam etti:
“Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Medeni Kanun’u tanımayan, cinsiyetçi tutum alan Ali Edizer hekimlik uygulamalarının en temel etik ilkesi olan eşitlik ilkesini ihlal etmiş, cinsiyet eşitliğini reddetmiştir. Bu şekilde tutum alanların var olan görevlerinin iptali yetmez, başka bir kamusal alanda görevlendirilmeleri de engellenmelidir.
Çünkü; toplumsal ilişkilerimizi düzenleyen anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düşünce ve davranış içerisindedir. Çünkü; devlet kadın erkek eşitliğini korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu eşitliğe aykırı davranan birinin kamusal görev ve sorumluluğu olamaz.
Çünkü; kadınların en çok boşanmak istedikleri için öldürüldüklerini biliyoruz. Erkeklere boşamayın demek boşanmak isteyen kadınların kocaları tarafından öldürülmesini meşrulaştırır. Kadın cinayetlerini teşvik eden bir kişi kamusal görevde bulunamaz.
Çünkü; kadın erkek eşit haklı insanlar olarak çalıştığımız işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı artarak devam eder. Çünkü; çalıştığı SBÜ gibi pek çok hekimin uzmanlık eğitimi aldığı bir kurumda kadınların eğitim hakkının ayrımcılığa karşı güvence altında olması mümkün olamaz. Çünkü; kadını erkeğe tabi gören bir anlayış kadının sağlık hakkını önceleyen bir hekimlik mesleği icra edemez.”
Sağlık Bakanlığı’nın Ali Edizer’in görevine derhal son vermesinin yetmeyeceğini ifade eden TTB, “Ali Edizer’in medyaya yansıyan, yoğun bakım hastası için hekimlik etik kurallarına aykırı söylemlerinin kurullarımız tarafından değerlendirilecek olması ile birlikte, bir daha kamusal hizmetlerde görev alması bakanlık tarafından engellenmeli ve görevli olduğu süre içerisinde yerine getirdiği uygulamalar hakkında Medeni Kanun’u reddetme, eşitlik ve cinsiyet eşitliğini ihlal eden uygulamalar açısından soruşturma açmalıdır. Sağlık Bakanlığı’na çalışanlara ve topluma karşı sorumluluğunu tekrar hatırlatıyoruz: eşitlik ilkesi ve cinsiyet eşitliği mesleğimizin vazgeçilmezidir” değerlendirmesini yaptı. 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap