Türk Toraks Derneği’nden verem uyarısı: Pandemi olumsuz etkiledi

by Haber Fora

Türk Toraks Derneği (TTD) Dünya Sağlık Örgütü’nün ve başka araştırmaların  Kovid-19 salgınının verem hastalığı ile savaşı olumsuz etkilediğini ortaya çıkardığını açıkladı.

Hemen her ülkede tanı konulan hasta sayısının azaldığını belirten TTD, 2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında Türkiye’de de pandeminin tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilediğini belirtti.

TTD’nin açıklamasında karşılaştırmalı veriler incelendiğinde verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayılarının yaklaşık yüzde 40 düzeyinde, yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısının ise yüzde 26 azaldığı bilgisi yer aldı.

TTD, Tüberküloz kontrolündeki bu olumsuz etkilerin başlıca nedenlerini şöyle sıraladı:

Verem savaşı hizmetlerinin sürekli ve başarılı sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı açıklama şu ifadelerle devam etti:

Türkiye’de başarıyla sürdürülen verem savaşının uzun yıllar, istikrarlı şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada “Bu konuda, Sağlık Bakanlığı, hastaneler, verem savaşı dispanserleri, aile hekimleri, laboratuvarlar yanında derneklerin ve diğer kuruluşların çalışmaları önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

 

 

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap