“Türklerin atası” diye de anılan İskitlerin göçebe savaşçılardan ibaret olmadığı keşfedildi

by Haber Fora

Michigan Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırmada yüzyıllar önce bugünkü Ukrayna topraklarında yaşayan İskitlerin düşünülenden çok daha karmaşık bir yaşam tarzına sahip olduğu ortaya kondu.

Bilim dünyasında İskitlerin Ön Türk olduğuna dair iddialar olduğu gibi İrani bir halk olduğuna dair görüşler de bulunuyor. Sakalar diye de bilinen İskitlerin M.Ö. 700 ila 200 civarında Karadeniz-Hazar steplerinde yaşayan üyeleri, genellikle göçebe savaşçılar olarak betimleniyor.

Öte yandan hakemli bilim dergisi PLOS ONE’da 10 Mart 2021’de yayımlanan çalışma, o dönemde ve coğrafyada daha karmaşık bir yaşam tarzının hakim olduğunu gösteren arkeolojik kanıtlara dikkat çekti.

Antropolog Alicia R. Ventresca Miller’ın liderliğindeki araştırma ekibi, İskit nüfusunun farklı beslenme şekillerini benimseyen ve yaşamlarını çeşitli faaliyetlerle sürdüren bir topluluk olduğunu ortaya koydu.

Ekip, Ukrayna’daki İskit döneminden kalma mezarlıklarda bulunan insan dişleri ve kemiklerini karbon, nitrojen, oksijen ve stronsiyum elementleri açısından analiz etti.

Bunun sonucunda söz konusu bölgede yaşayan insanların kentsel bölgelerde yoğunlaştığı, darı yetiştiriciliği ve hayvancılık yaparak daha karmaşık bir ekonomiyi benimsediği keşfedildi.

Miller, “İskit çağı açıkça bir çelişkiler dönemiydi, çiftçiler ve çobanlar arasındaki karmaşık etkileşimlerin kentsel bölgelerde yoğunlaşmasına katkıda bulunduklarına dair güçlü kanıtlar var” diye konuştu.

Bölgedeki halkın beslenme biçimini yansıtan ipuçları, bazı bölgelerde toprakta yetiştirilmiş mahsüllerin tüketildiğine işaret ederken, jeolojik çevreyi yansıtan ipuçları da çoğu İskit insanının yaşamı boyunca uzun mesafeleri kat etmediğini ortaya koydu.

Bulgular, İskit nüfusunun homojen bir kültüre sahip olmadığı, bazı yerlerde tarımsal faaliyetlerle birlikte daha hareketsiz yaşamlar sürdüğü fikrini destekliyor. Araştırmada konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Haber Fora, Michigan Üniversitesi, PLOS

Derleyen: Çağla Üren

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap