Vakıfbank’tan İBB’ye haciz savunması: Mahkemenin kararını uyguladık

by Haber Fora

MET-GÜN’in inşaatının başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendisinde bulunan hesabındaki 565 milyon TL’yi haczeden Vakıfbank kendini savundu: “Mahkemenin kararını uyguladık.”

Vakıfbank, kendisi hakkındaki eleştirilerle ilgili “cezai yola” başvurulacağı uyarısı da yaptı.

Vakıfbank’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“İlgili mevzuat gereğince, bir malın/paranın haczedilemez olup olmadığına karar vermek icra dairelerinin görev ve yetkisindedir. İcra daireleri tarafından borçlu belediyelerle ilgili olarak üçüncü kişi konumunda bulunan bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde bankalar tarafından yapılacak işlem, borçlu belediyenin banka nezdindeki hesaplarında bulunan paralardan borca yetecek kadarını haczetmek ve icra dairesince talep edildiğinde hacizli paraları icra dosyasına göndermekten ibarettir.

Üçüncü kişi konumundaki bankaların, icra daireleri tarafından alınan haciz ve hacizli paranın gönderilmesi kararlarını uygulamamak gibi bir yetki ve inisiyatifleri bulunmamaktadır. Haczine karar verilen hesaplara ilişkin haczedilmezlik iddiaları için borçlu belediye tarafından ilgili icra dairesine ve görevli mahkemelere müracaat edilmesi gerekir.

Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan Bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.”

MET-GÜN’in inşaatının başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendisinde bulunan hesabındaki 565 milyon TL’yi haczeden Vakıfbank kendini savundu: “Mahkemenin kararını uyguladık.”

Vakıfbank, kendisi hakkındaki eleştirilerle ilgili “cezai yola” başvurulacağı uyarısı da yaptı.

Vakıfbank’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“İlgili mevzuat gereğince, bir malın/paranın haczedilemez olup olmadığına karar vermek icra dairelerinin görev ve yetkisindedir. İcra daireleri tarafından borçlu belediyelerle ilgili olarak üçüncü kişi konumunda bulunan bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde bankalar tarafından yapılacak işlem, borçlu belediyenin banka nezdindeki hesaplarında bulunan paralardan borca yetecek kadarını haczetmek ve icra dairesince talep edildiğinde hacizli paraları icra dosyasına göndermekten ibarettir.

Üçüncü kişi konumundaki bankaların, icra daireleri tarafından alınan haciz ve hacizli paranın gönderilmesi kararlarını uygulamamak gibi bir yetki ve inisiyatifleri bulunmamaktadır. Haczine karar verilen hesaplara ilişkin haczedilmezlik iddiaları için borçlu belediye tarafından ilgili icra dairesine ve görevli mahkemelere müracaat edilmesi gerekir.

Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan Bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.”

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap