Varlık Fonu: Sisal Şans’a herhangi bir muafiyet sağlanmadı

by Haber Fora

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı kapsamında TVF ile Sisal Şans Ortak Girişimi (Sisal Şans) arasında Ağustos 2019’da yapılan 10 yıllık hizmet alım sözleşmesiyle ilgili haberler hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 82. maddesiyle yapılan değişiklikler neticesinde Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı’nın, stratejik yatırımlarında kaynak sağlamak üzere TVF’ye 2017’de 49 yıl süreyle devredildiği ve Fon’un söz konusu lisansın tek hak sahibi olduğu bildirildi.

2019’da yürütülen hizmet alım ihale sürecine ilişkin bilgi verilen açıklamada, “Dünyadaki şans oyunları işletim modelleri ayrıntılarıyla incelenmiş, kamuya en yüksek faydanın sağlanması amacıyla ‘hasılat garantisi ile hizmet alımı’ modeli tercih edilmiştir. Bu model tasarlanırken kamu gelirlerinin artırılması hedeflenmiştir. Dünyadaki örnekler incelendiğinde, hasılatın artmasının ana koşulunun dağıtılan ikramiye oranının artırılması olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında ihale öncesinde, ikramiye oranlarının ortalama yüzde 45 seviyelerinden yüzde 59’a yükseltileceği bildirilerek, ihalede tüm yatırımcılardan teklifler bu çerçevede alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Lisanstan elde edilen tüm hasılatın, TVF’nin Halk Bankası hesaplarında toplandığı vurgulanarak, TVF’nin bu hasılat bedeli üzerinden ikramiyeleri, operatör komisyonunu ve vergilerini ödediği, kalan bakiyenin kamu payı olarak ayrıldığı belirtildi.

“Muafiyet sağlanmadı”

Açıklamada, kamuoyunu yanlış yönlendiren haberlerdeki iddiaların aksine Sisal Şans’a herhangi bir muafiyet sağlanmadığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: 

TVF açıklamasında ayrıca, Sisal Şans’ın operasyona başladığı 1 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar olan dönemde elde edilen hasılat ve kamuya aktarılan tutarın, pandemi koşullarına rağmen, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 107 ve yüzde 27 arttığı bildirildi. 

Açıklamada, uygulanan modelin kamu yararına olduğunun altı çizilerek, “İhale şartnamesi ile teklif veren şirketin en az yüzde 49’unun yabancı stratejik sermayedara ait olması zorunluluğu getirilmiştir. Sisal Şans’ın yüzde 49 yabancı ortağı İtalyan Sisal S.p.A’dır. Sisal Şans’ın 50 milyon avroluk yatırımıyla Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişi de sağlanmıştır. Konuyla ilgili yanlış ve eksik bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan gündemlere itibar edilmemesini temenni eder, bu çerçevede tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Demirören Grubu bünyesinde bulunan Milli Piyango’da Katma Değer Vergisi’nin (KDV) sıfırlandığı ifade edilmişti.

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap