Yeni Akit yazarı: İmam hatip müfredatı bütün okullarda uygulanmalı, pırıl pırıl genç zihinleri ‘seküler’ sapmaların kirletmesine daha fazla izin vermeyelim

by Haber Fora

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdullah Yıldız,  “Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzda hem kendimize yabancılaşmayı hem de zihinsel, kültürel ve sosyolojik olarak parçalanmayı önlemek için kadîm İslâmî değerlerimizi merkeze alan bir maarif reformuna acilen ihtiyaç var. İmam hatip müfredatı bütün okullarda uygulanmalı, pırıl pırıl genç zihinleri ‘seküler’ sapmaların kirletmesine daha fazla izin vermeyelim” görüşünü savundu. 

Yıldız, “Sadece öğretimi esas alan değil, kökleri İslâm’da olan ta’lîm ve terbiyeyi, irfan ve hikmeti eğitim sisteminin temeline oturtan bir maarif inkılabı zaruridir. Zira -Duralı üstadın da altını çizdiği gibi- millet olarak iç bütünlüğümüzü sağlayacak yegâne harç Müslümanlık, bireyler olarak iç disiplinimizi sağlayacak yegâne değerler sistemi ise İslâm Dini’ninta kendisidir.” düşüncesini dile getirdi. 

Yıldız, “İşte yetmiş küsur yıllık birikim ve tecrübesiyle İmam Hatip okulları böylesine köklü bir inkılaba önderlik ve örneklik yapacak misyona sahiptir. He ne kadar İmam Hatip müfredatına ve programına dair bazı tashihlerin yapılması gerekliyse de son yıllarda akademik başarıları ile büyük takdir toplayan İmam Hatip Okulu öğrencileri, özellikle manevi ve ahlaki donanımlarıyla milletimizin ve bütün bir insanlığın özlediği -Mehmet Akif’in isimlendirmesiyle- ‘Âsım’ın Nesli’nin prototipleri olmaya aday görünüyorlar. Öyleyse gelin, İmam Hatiplerdeki mevcut eğitim müfredatını ve programını bazı pratik düzenlemelerle bütün ortaokullarımıza ve liselerimize âcilen taşıyalım. Pırıl pırıl genç zihinleri ‘seküler’ sapmaların kirletmesine daha fazla izin vermeyelim; inkâr ve ifsat odaklarının insafına terk etmeyelim.” ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap