Yeni araştırma: Robotları dinleyen insanlar daha fazla risk alıyor

by Haber Fora

Yeni bir araştırma, bilgisayarda canlandırılan kumar senaryosunda robotların kişileri tek başlarınayken alacaklacaklarından daha büyük riskler almaya teşvik ettiğini gösterdi. 

Southampton Üniversitesi’nin aktardığına göre yeni çalışma; etik, pratik ve politik açık yansımaları olabilen risk alma davranışının robotlar tarafından etkilenip etkilenmediğine dair bilgimizi arttırıyor. 

Yeni araştırmaya öncülük eden Southampton Üniversitesi’nden Risk Yönetimi doçenti Dr. Yaniv Hanoch şöyle açıklıyor:

Hakemli bilim dergisi Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking’de yayımlanan yeni çalışmaya Balon Analog Risk Testi (BART) uygulanan 180 lisans öğrencisi katıldı.

Bilgisayarla uygulanan BART testinde, katılımcılardan ekranda yer alan bir balonu klavyenin boşluk tuşuna basarak şişirmeleri istendi. Tuşa her basıldığında balon hafifçe şişerken oyuncunun “geçici para bankasına” 1 penny (0,08 TL) eklendi. Ancak balon patlarsa oyuncu kazandığı paranın hepsini kaybedeceği ve balonun rastgele kademelerde patlayabildiği belirtildi. Katılımcılar her aşamada parayı alıp çekilme ve kısıtlı sayıdaki balonlardan bir sonrakine geçme seçeneğine sahipti.

Katılımcıların üçte biri tek başlarına bulundukları bir odada kontrol grubu olarak testi gerçekleştirdi. Üçte biriyse yanlarında yalnızca oyun yönergelerini veren ve ardından sessiz kalan bir robotla oynadı. Geriye kalan son üçte birin oluşturduğu deney grubunda, katılımcıların yanında duran robotlar yönergelere ek olarak “Neden pompalamayı kestin?” gibi teşvik edici ifadeler kullandı.

Araştırmanın sonuçları robotun teşvik ettiği gruptakilerin daha fazla risk aldığını ve diğer gruplardakilere kıyasla balonlarını kayda değer ölçüde daha fazla patlattıklarını gösterdi. Yanında robot bulunmayan ve sessiz bir robotun eşlik ettiği öğrencilerin davranışları arasındaysa kayda değer bir farklılık gözlenmedi.

Dr. Hanoch, bulguları şöyle yorumladı:

Araştırmacılar, dijital asistanlar ya da ekran avatarları gibi diğer yapay zeka sistemleriyle etkileşimin de benzer sonuçlar verip vermeyeceğinin araştırılması gerektiğini düşünüyor.

Dr. Hanock buradan hareketle şu sonuca varıyor:

Southampton Üniversitesi

Haber Fora için çeviren: Umut Can Yıldız

Bunu da beğenebilirsiniz

Yorum Yap